Expozice

Slovo kurátorky

Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě zní jako abstraktní, těžko uchopitelné téma. Ovšem jen do té doby, než z něj začnou vystupovat konkrétní lidské příběhy. Podařilo se nám dohledat mnoho pamětníků, nechali jsme promluvit staré kroniky psané česky i německy, vypátrali jsme černobílé fotografie se šumavskými tvářemi a listovali dokumenty nalezenými v archivech po celém světě. Výsledkem je výstava, která představuje Šumavu jako svérázný prostor, kde lidé různých jazyků a náboženství žili po staletí ve vzájemné toleranci. Přinášíme vám příběhy porozumění, které se protínají a snoubí, ale i příběhy nacistické a komunistické nenávisti, které šumavské soužití navždy poznamenaly.

 

STÁLÁ EXPOZICE Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě

Na obnovené ženské galerii je umístěna stálá expozice Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Vztahy mezi odlišnými národnostními i  náboženskými skupinami jsou dokumentovány na historických fotografiích a dokumentech. Textové bloky provedou návštěvníka šumavskou historií od jejího osídlení, přes vrcholné období rozkvětu řemesel a turistiky až po pád vzájemného soužití, způsobený nacismem a komunismem. Expozice zasazuje příběhy konkrétních lidí do historických a politických souvislostí a nevyhýbá se ani tématům v muzeích často opomíjených: perzekuci Židů za II. světové války, vysídlení Němců po roce 1945, dopadu železné opony na Šumavu. Expozicí se jako červená nit vine historie Hartmanic.

galerie_2.jpg galerie_1.jpg galerie_3.jpg

 

Šumava na starých fotografiích

stara_Sumava.jpgV podkroví synagogy, na kamenné zdi štítu, jsou umístěny desítky fotografií ze sbírky Pavla Scheuflera. Šumavští průkopníci fotografie na nich zachytili obyvatele Šumavy při každodenních činnostech, jejich domovy i  horskou přírodu. Představují pomyslná okna, jimiž může návštěvník nahlédnout do počátku minulého století a nechat na sebe působit atmosféru tehdy živoucí a multikulturní Šumavy.

 

Vesnice na Šumavě zlikvidované po roce 1948

zlikvidovane_1.jpgPo nástupu komunistického režimu byla na Šumavě systematicky zlikvidována většina vesnic, osad i samot, které byly v pásmu několika kilometrů od hranic s  Německem. Mezi nimi byly i vesnice, v nichž dříve žily stovky obyvatel. Připomínkou těchto sídel je v přízemí synagogy umístěná výstava dvojic fotografií Blanky a Honzy Reichardtových, které ukazují místa, jak vypadala před rokem 1948 a jak vypadají nyní. Polohu zlikvidovaných vesnic dokumentuje ortofotografická mapa.

 

Historie a rekonstrukce synagogy

3.1.JPGV podkroví synagogy je zobrazena historie hartmanické židovské obce, osud synagogy i  průběh její záchrany. Raritou jsou vystavené faksimile korespondence nacistických úřadů v Hartmanicích týkající se konfiskace synagogy a majetku místní židovské obce stejně jako dokumenty o pochodu smrti, který na konci II. světové války prošel Hartmanicemi.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...
Přednáška "Aktivní a pasivní eutanázie"
Dne 27. října od 16 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční pře...
#KINOSYNAGOGA - A pátý jezdec je strach
Dne 20.10. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNA...
Koncert uskupení Naches Trio
V sobotu 13. října od 18 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti