Stavitel, 15.9.06: Stavba roku 2006

15.09.2006 - 09:42
Stavitel, 15.9.06
Stavba roku 2006, 15.9.2006, Stavitel, s. 7

Letos je to již počtrnácté, co se nejlepší stavby realizované od června loňského roku do května letošního roku budou ucházet o titul Stavba roku.
Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby je tradičně zaměřen na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu staveb. Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního a architektonického díla.
Pro nominaci na ocenění titulem Stavba roku porota vybrala jako každoročně patnáct staveb. Pět z nich, bez rozlišení pořadí, bude oceněno titulem Stavba roku.
Dále budou uděleny ceny vypisovatelů: Cena časopisu Stavitel (za nejlepší stavebně architektonický detail), Cena SPS (za nejlepší stavebně podnikatelský záměr) a Cena MPO (za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků), následují Cena poroty, Cena primátora hl.m. Prahy, Cena veřejnosti organizovaná Nadací ABF prostřednictvím internetu. Novinkou je Cena Státního fondu rozvoje bydlení, která reaguje na stále větší počet i vyšší kvalitu staveb, určených k bydlení.
Vítězným stavbám budou tituly předány na slavnostním večeru u příležitosti konání veletrhu FOR ARCH 2006 dne 19. září 2006 v Obecním domě.
Poznámka: Stavby jsou řazeny v pořadí, v jakém byly do soutěže přihlašovány. Červeně jsou označeny objekty, které získaly nominaci na titul Stavba roku 2006.

1. Komplexní obnova historických budov jihlavské radnice Autor: Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, FORTIS spol. s r. o.
Dodavatel: PSJ Holding, a.s.
Investor: Statutární město Jihlava Nominace: Za citlivé obnovení reprezentačního sídla městské správy s ojedinělým citem pro výtvarné zdůraznění památkových hodnot.

2. Rajská budova VŠE v Praze Autor: Ateliér WIK s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s., STRABAG a.s., PSJ Holding, a.s.
Investor: Vysoká škola ekonomická v Praze

3. Výukový prostor a posluchárna Fakultní nemocnice Hradec Králové Autor: DOMY spol. s r.o.
Dodavatel: Geosan Group a.s.
Investor: Lékařská fakulta UK, Hradec Králové Nominace: Za vytvoření působivého vzdělávacího objektu s důrazným zřetelem k vysoké architektonické a výtvarné hodnotě stavby.

4. Rekonstrukce a přestavba Městského úřadu v Semilech Autor: Ing. arch. Filip Horatschke Dodavatel: BAK a.s.
Investor: Město Semily, zastoupené Ing. Františkem Mojžíšem- starostou Nominace: Za vytvoření neobvyklé, přátelsky působící úřední budovy se zřetelem k novému zhodnocení dochovaných částí původního průmyslového objektu a celkovou kultivaci okolního prostředí.

5. Obytný soubor Plachta - Hradec Králové Autor: Ateliér architektury, ŠUDA -HORSKÝ Dodavatel: STAKO s.r.o.
Investor: IPB Real a.s.

6. Dům s pečovatelskou službou Dubeč -rozšíření Špejchar Autor: Ing. Tomáš Štajnc Dodavatel: Průmstav, a.s.
Investor: Hlavní město Praha Nominace: Za citlivé znovuoživení renesančního špýcharu se zřetelem ke společenskému významu nově nabídnutých funkcí jeho využití.

7. Mateřská školka Velká Chuchle - Praha 5 Autor: Ing. arch. Jan Polák, AD Ateliér spol. s r. o., Skloprojekt spol. s r. o.
Dodavatel: Průmstav, a.s.
Investor: Hlavní město Praha

8. Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Autor: Doc. Miroslav Melena Dodavatel: Průmstav, a.s.
Investor: Městská část Praha 6

9. Bytový dům v Brně Autor: Ateliér 2+5 - Ing. arch. Tomáš Zlámal Dodavatel: Kaláb - stavební firma, spol. s r. o. Investor: Kaláb Develop, s.r.o.

10. Výstavba nové městské víceúčelové haly a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci Autor: BFB - studio, spol. s r. o.
Dodavatel: Syner, s.r.o.
Investor: Statutární město Liberec Nominace: Za vytvoření velkorysého sportovně kulturního centra se zřetelem k urbanistickému řešení, stejně jako se zřetelem k nápaditému řešení rozmanitých interiérů.

11. Výstavba areálu volného času Ladronka a rekonstrukce usedlosti Ladronka Autor: Šafer Hájek architekti, s.r.o.
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Městská část Praha 6 Nominace: Za ojedinělé oživení opuštěné usedlosti zajímavě spojující původní a nově vytvořené části, se zřetelem k přívětivým krajinným úpravám každodenního rekreačního prostředí.

12. Bytový komplex Bydlení u lesa, Praha 4 Kamýk Autor: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD., Ing. arch. Jan Viktorin, Ing. arch. Michal Vrba Dodavatel: Unistav a.s.
Investor: Akro Real, a.s.

13. Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologie provozu ZOO Ústí nad Labem Autor: Cheming, a.s.
Dodavatel: Skanska CZ, divize Technologie Investor: ZOO Ústí nad Labem

14. Silniční most II. třídy č. 528, obchvat obce Žďárek, přes trať Oldřichov u Duchcova - Děčín Autor: Valberk, spol s r.o.
Dodavatel: N+N Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Investor: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

15. Rezidence Zemanka - Praha 4 Autor: Šafer Hájek Architekti, s.r.o. Dodavatel: AT DEVELOPMENT Investor: AT DEVELOPMENT Nominace: Za vytvoření výrazně soudobého bytového domu s důrazem na urbanistické začlenění do čtvrti tradičních rodinných vil.

16. Obytný soubor pěti bytových nízkopodlažních domů v centru Kdyně Autor: Ing. arch. Hana Pálková Dodavatel: Stavební podnik Klatovy a.s.
Investor: Město Kdyně

17. Rekonstrukce objektu stravovacího bloku na Krajskou knihovnu - Karlovy Vary Autor: Ing. arch. Miroslav Míka, Míka-Markant Dodavatel: Sdružení stavebních firem, pod vedením TIMA spol. s r.o.
Investor: Karlovarský kraj

18. Novostavba nemocničního komplexu v Domažlicích Autor: AND s.r.o., PPAA s.r.o.
Dodavatel:Skanska CZ a.s. - Divize Pozemní stavitelství Čechy Investor: Nemocnice Domažlice

19. Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Zentiva a.s. - Praha 10 Autor: Ing. arch.. Jaromír Ranný, akad. arch. Ing. Rudolf Netík, Ranný Architekts s.r.o. a Spektra Praha s.r.o.
Dodavatel: Skanska CZ a.s. - Divize Pozemní stavitelství Čechy Investor: Zentiva, a.s.
Nominace: Za konstrukční řešení a podnětnou architektonickou aktualizaci kompoziční dominanty postupně modernizovaného průmyslového areálu.

20. Luxembourg Plaza Autor: Cígler Marani Architekts Dodavatel: Skanska CZ a.s. - Divize Pozemní stavitelství Čechy Investor: Orco Property a.s., Orco Property Start a.s.

21. Terminál sever 2, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně Autor: Nikodem a Partner Dodavatel: Skanska CZ a.s. - Divize Pozemní stavitelství Čechy Investor: Letiště Praha s.p.

22. Sídlo firmy NEOMED s.r. o. - Praha 10 Autor: Ing. arch. Stanislav Fiala, Ing. arch. Daniela Polubědová, D3A spol. s r.o.
Dodavatel: Skanska CZ a.s. - Divize Pozemní stavitelství Čechy Investor: Ing. Ivo Filípek Nominace: Za vynikající architektonické řešení s nápaditou volbou ryze soudobých stavebních materiálů, podpořené skvělou úrovní stavebních prací.

23. Budova Nile House, která je součástí projektu River City Prague Autor: Karen A. Cook AIA, Jens Hardvendel; autor ocelových konstrukcí Jean LA Lay Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: PCP Delta, s.r.o. - projektová společnost Nominace: Za vytvoření velkorysé administrativní budovy s výrazným, veřejnosti přístupným parterem se zřetelem k architektonickostavebním detailům v atriu.

24. Výstavba obytného souboru osmi bytových domů Galerie nad Vltavou Autor: Ing. arch. Zbyšek Stýblo, Architektonické studio GAMA s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Metrostav Invest, a.s.

25. Rekonstrukce a přístavba Úřadu městské části - Praha 2 Autor: akad. arch. Jiří Javůrek, spolupráce ing. arch. Slavomír Vlk a akad. arch. Vlastimil Vagaday, Ing. arch. Jaroslav Malý, Ing. Eva Blažejová a Ing. arch. Jakub Semín Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Úřad městské části Praha 2 Nominace: Za příkladnou rekonstrukci rozmanitých historických objektů se zřetelem k vytvoření přátelského prostředí v obnovených jednacích dvoranách.

26. Centrum Praha - Jih - Chodov -1. fáze - multifunkční městské centrum Autor: Helika, a.s.
Dodavatel: Skanska CZ, Divize Pozemní stavitelství Morava Investor: Centrum Praha - Jih- Chodov s.r.

27. Budějovická alej - Obchodně administrativní budova Autor: GP - ALFAVILLE s.r.o.
Dodavatel: Skanska CZ, Divize Pozemní stavitelství Morava Investor: Skanska Budějovická alej a.s.

28. Hala Kosmas v Horoměřicích Autor: MS Architekti s.r.o.
Dodavatel: Dynaspol, a.s.
Investor: Kolportér s.r.o.

29. Stavební úpravy vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží v Bohumíně Autor: Ing. Pavel Stoklasa, Projekt Studio Dodavatel: TCHAS, spol. s r. o.
Investor: Město Bohumín

30. Rezidence Charlotta Nouvelle - Praha 2 Autor: Atelier ATD s.r.o.
Dodavatel: Skanska CZ a.s., Divize Projekt Development Investor: Skanska CZ a.s.

31. Rekonstrukce administrativní budovy a venkovních ploch v areálu Skanska DS a.s. v Brně Autor: Skanska CZ Region Brno s.r.o., MMB Consulting s.r.o.
Dodavatel: Skanska DS a.s., Správa Majetku Investor: Skanska DS a.s.

32. Rekonstrukce objektu Magistrátu města Olomouce Autor: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Dodavatel: Sdružení VCES - EUROGEMA Investor: Statutární město Olomouc

33. Přestavba budovy Filharmonie Hradec Králové Autor: Ing. arch. Alexandr Wagner Dodavatel: VCES, a.s.
Investor: Statutární město Hradec Králové Nominace: Za ojedinělou proměnu starého kina v důstojný koncertní dům se zřetelem k velkorysosti interiérového řešení.

34. Rekonstrukce a přístavba objektu čp. 79 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích Autor: Spojprojekt Praha, a.s.
Dodavatel: VCES, a.s.
Investor: Pardubický kraj

35. VILLA VLAŠIMSKÁ - Novostavba bytového domu - Praha 10 Autor: RESTIO, spol. s r.o.
Dodavatel: VCES, a.s.
Investor: A. K. F. a.s.

36. Rezidence Kollárova - Praha Karlín -rekonstrukce činžovního domu Autor: Šafer Hájek Architekti s.r.o.
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Real Estate Karlín- Palác, a.s.
Nominace: Za příkladnou rekonstrukci klasicistního domu se zřetelem k výrazně soudobému charakteru nové dvorní dostavby.

37. Farma pro chov brojlerů Malešovice Autor: S. O. K. Stavební s.r.o. Třebíč Dodavatel: S. O. K. Stavební s.r.o. Třebíč Investor: Sušárna Pohořelice s.r.o., Třebíč

38. Dálnice D 0193 Vyškov - Mořice, kategorie R 265/120 Autor: HBH Projekt Dodavatel: Skanska DS a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic

39. Administrativní, obchodní a obytný komplex Anděl Park Smíchov Autor: Ing. arch. Václav Aulický a kolektiv Dodavatel: Symabag a.s., Pozemní stavitelství Praha Investor: Akvamarín Alpha s.r. o., Akvamarín Beta s.r.o.

40. Památník Hartmanice v bývalé horské synagoze v Hartmanicích u Sušice Autor: Ing.arch. Petr Bašta Dodavatel: RAMO- stavební sdružení - Sušice Investor: Občanské sdružení Památník Hartmanice Nominace: Za pečlivou obnovu vskutku ojedinělé historické stavby se zřetelem k vysokému morálnímu významu aktivit s ní spojených.

41. Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy - Malá Strana Autor: Hydroprojekt CZ a.s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: Hlavní město Praha

42. Rekonstrukce divadla Reduta v Brně Autor: Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eduard Štěrbák, Ing. arch. Radoslav Smejkal Dodavatel: IMOS Brno a.s.
Investor: Statutární město Brno Nominace: Za ojedinělé znovuoživení důležitého centra společenského života se zřetelem k propojení nových a původních architektonických prvků a k skvělé symbióze architektury a výtvarného umění.

43. Rekonstrukce objektu strojírny v areálu Vaňkovka Autor: Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing.arch. Karel Spáčil, Ing. arch. Zuzana Morávková Dodavatel: KOMFORT, a.s.
Investor: Jižní centrum Brno, a.s.

44. Administrativní budova ISOTERM s.r.o., Kaplice Autor: Atelier D. V. A., České Budějovice Dodavatel: VIDOX spol. s r. o., Český Krumlov Investor: ISOTERM s.r.o., Kaplice

Foto popis|


» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu
V pondělí 28. srpna se v hartmanické synagoze uskuteční koncert v...
Koncert klasické hudby Miroslavy Svobodové a Markéty Kurzové
21. 8. od 18:30 se v Horské synagoze Hartmanice uskuteční koncert...
Přednáška Šumavská příroda v díle Karla Klostermanna
Dne 18. srpna 2023 od 18:00 proběhne v Horské synagoze Hartmanice...
VI. ročník Dne židovských památek v ČR
Šestý ročník Dne židovských památek v ČR se uskuteční v neděli 13...
Beseda o natáčení televizního seriálu Policie Modrava
V sobotu 12. srpna 2023 se od 18:00 uskuteční beseda o natáčení t...
Koncert MLP komorního orchestru
V pondělí 17. července od 19:00 se uskuteční koncert MLP komorníh...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti