Klatovský deník, 25.9.06: Hudba a poezie v synagoze

27.09.2006 - 10:16
Klatovský deník, 25.9.06
Václav Diviš: Hudba a poezie v synagoze. Klatovský deník, 25. 9. 2006, s. 11 - Klatovsko.

Z vašich dopisů

V pátek 15. září v podvečer, kdy se rozsvěcují světla šabatu a začíná židovský svátek posvěceného dne odpočinku, se rozezněly ztichlou hartmanickou synagogou nádherné tóny houslí a violy. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do klasických skladeb Václava Vodičky, L. van Bethovena a J. S. Bacha. Kromě této vážné hudby zazněly i lidové písně v úpravě K. Paláta. Ženské půvabné trio - Kateřina Palátová první housle, Hana Prančalová druhé housle a Radka Panušková viola - předvedlo opravdu mistrovský výkon, který vděčné publikum ocenilo potleskem. Večer hudby, který byl zvlášď působivý v obnoveném interiéru horské synagogy, kde je skvělá akustika, byl provázen slovem Jaroslava Hambergera. V jeho přednesu zazněly i verše sušických básníků Jana Jáši a Jiřího Koláře. Básně byly vyznáním lásky obou básníků k rodnému městu i krásné šumavské přírodě. Jemná přírodní lyrika Jiřího Koláře byla pohlazením pro citlivé duše a přítomnost autora dodala prožitku i zcela zvláštní kouzlo osobnímu setkání s tímto skromným a hlubokým básníkem. Večer hudby a poezie byl nevšedním kulturním zážitkem umocněným večerní atmosférou obnovené synagogy, která byla i tentokrát zcela zaplněna. Mezi posluchači zaujali místo i významní hosté z velvyslanectví SRN - např. Sebastian Gerhard, tajemník pro tisk a politiku, s chotí a rodiči. Také on vyjádřil svůj obdiv a dík učinkujícím umělcům, ale i všem, kdo se podíleli na záchraně hartmanické synagogy, jejíž prostory slouží dnes nejen jako památník, ale i jako důstojný kulturní stánek města Hartmanic.

O autorovi| Václav Diviš, ředitel Památníku Hartmanice
Region| Západní Čechy

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti