Klatovský deník, 30.12.06: Vánoce v horské synagoze,

09.01.2007 - 15:14
Klatovský deník, 30.12.06
Václav Diviš: Vánoce v horské synagoze. Klatovský deník, 30.12.2006, s. 11 - Z dopisů.

V předvečer vyvrcholení židovských svátků "Chanuka" (Svátek zasvěcení jeruzalémského chrámu a oslava znovu získané svobody židovského národa), kdy se rozsvěcí slavnostní osmiramenný svícen chanukija, a na prahu vánočních svátků se rozezněly horskou synagogou v Hartmanicích veselé hlasy gymnaziálního pěveckého sboru "Zpěvulky" z Klatov v doprovodu instrumentální kapely.
Pěvecký sbor zde důstojně a radostně oslavil 15 let svého trvání pod skvělým odborným vedením L. Bělohoubkové. Dopolední výchovný koncert byl věnován žákům ZŠ Hartmanice. Pro žáky místní školy to byl skutečně hluboký zážitek. Vždyť naslouchat krásným a duchovně bohatým vánočním skladbám v prostorách opravené synagogy, to byl opravdu milý dárek k potěše dětských srdcí.
Odpolední koncert "Studentské Vánoce" byl pak věnován široké veřejnosti, kdy zazněly vánoční písně a koledy v různých úpravách (např. skladba B. Smetany "Má hvězda", duchovní písně Spolu lámejme chléb, Kum ba yah, veselé skladby Ptačí koncert, Chumelenice, Meluzina, Prosinec, žertovné Světové Vánoce. Dále barokní koledy Adama Michny z Otradovic a konečně celá řada půvabných českých koled v úpravě J. Seidla). Na závěr zazněly podmanivé tóny světoznámé vánoční písně "Tichá noc" a slavnostní staročeský chorál "Narodil se Kristus Pán". Místo potlesku se vždy rozezněly stříbrné hlasy zvonků a zvonečků jako ohlas blížící se vánoční radosti či rolniček tajemných saní přivážejících dárky malým i velkým. Obzvláště působivé bylo zapalování svící na adventním věnci s naléhavým a stále aktuálním poselstvím jednotlivých svící představujících pokoj, víru, lásku a naději.
V odpolední pauze mezi oběma nádhernými koncerty se studenti klatovského gymnázia osvěžili prohlídkou Hartmanic i pohledem po okolí z vrchu Hamižné. Poté si při besedě v synagoze připomněli původ svátku Chanuka i poselství křesťanských Vánoc s jejich lidovými zvyky, které pocházejí z doby otce vlasti Karla, stejně jako i mnohé staročeské koledy. Za nádherný duchovní zážitek vánočních koncertů, jimiž vyvrcholila letošní nabídka bohatých programů v horské synagoze, je třeba poděkovat členům pěveckého sboru "Zpěvulky", istrumentální kapele a především obětavé vedoucí souboru p. prof. Bělohoubkové .
Jako dovětek bychom chtěli připomenout, že gymnaziální sbor "Zpěvulky" bude ve čtvrtek 4. ledna 2007 v arciděkanském kostele v Klatovech uvádět svým zpěvem již tradiční "Tříkrálovou sbírku" v 15 hodin, kterou pořádá klatovská charita a organizuje paní Malkusová. Doufáme, že vás opět překvapí a potěší svým skvělým vystoupením.

O autorovi| Václav Diviš, ředitel Památníku Hartmanice
Region| Západní Čechy» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti