Plzeňský deník, 24.5.07: Nejvýše položená synagoga u nás

24.05.2007 - 10:29
Plzeňský deník, 24.5.07

Luděk Krčmář: Nejvýše položená synagoga u nás. Plzeňský deník, 24. 5. 2007, s. 32 Tipy - Západní Čechy

Křížem krážem českým západem

V šumavském městečku Hartmanice se donedávna nacházela bývalá židovská synagoga v havarijním stavu. Dnes je však budova chloubou města a turistickým cílem. Židovské osídlení je v Hartmanicích doloženo od poloviny 19. století. V té době sem bylo přemístěno sídlo židovské náboženské obce z blízkých Kunratic. V roce 1921 byla zdejší židovská náboženská obec spojena s židovskou náboženskou obcí v Sušici. Nejsilnější židovské osídlení v Hartmanicích bylo na sklonku 19. století. Tehdy zde bylo v roce 1890 119 Židů. V roce 1930 už jen 26. Synagoga byla postavena asi roku 1883 při hlavní silnici směrem na Petrovice. Bohoslužby se zde konaly zřejmě až do nacistické okupace. Během války nedošlo k její fyzické likvidaci, ale sloužila jako skladiště. Tak tomu bylo i po válce. Pustnoucí stavba se začala opravovat v roce 2003. Objekt zrekonstruovalo a dnes provozuje občanské sdružení Památník Hartmanice. V roce 2006 byla tato kulturní památka oceněna porotou soutěže Stavba roku. V témže roce byla i zpřístupněna veřejnosti a to po 68 letech. Zajímavostí je, že se pravděpodobně jedná o nejvýše položenou synagogu v České republice. Z vnitřní výzdoby objektu se téměř nic nezachovalo, přesto však stojí za návštěvu. Vznikly zde totiž muzejní expozice. Jedna pojednává o spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, dále se dozvíme něco o šumavských vesnicích zlikvidovaných po r. 1948, včetně zajímavé dokumentace. Tu dokreslují i reprodukce snímků Šumavy na starých fotografiích ze sbírky sběratele historických fotografií Pavla Scheuflera. V centrálním prostoru synagogy se pořádají například i konference, a tak se bývalé ruiny staly kulturním centrem města.

Foto popis|
Region| Západní Čechy


» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti