Plzeňský deník, 24.5.07: Nejvýše položená synagoga u nás

24.05.2007 - 10:29
Plzeňský deník, 24.5.07

Luděk Krčmář: Nejvýše položená synagoga u nás. Plzeňský deník, 24. 5. 2007, s. 32 Tipy - Západní Čechy

Křížem krážem českým západem

V šumavském městečku Hartmanice se donedávna nacházela bývalá židovská synagoga v havarijním stavu. Dnes je však budova chloubou města a turistickým cílem. Židovské osídlení je v Hartmanicích doloženo od poloviny 19. století. V té době sem bylo přemístěno sídlo židovské náboženské obce z blízkých Kunratic. V roce 1921 byla zdejší židovská náboženská obec spojena s židovskou náboženskou obcí v Sušici. Nejsilnější židovské osídlení v Hartmanicích bylo na sklonku 19. století. Tehdy zde bylo v roce 1890 119 Židů. V roce 1930 už jen 26. Synagoga byla postavena asi roku 1883 při hlavní silnici směrem na Petrovice. Bohoslužby se zde konaly zřejmě až do nacistické okupace. Během války nedošlo k její fyzické likvidaci, ale sloužila jako skladiště. Tak tomu bylo i po válce. Pustnoucí stavba se začala opravovat v roce 2003. Objekt zrekonstruovalo a dnes provozuje občanské sdružení Památník Hartmanice. V roce 2006 byla tato kulturní památka oceněna porotou soutěže Stavba roku. V témže roce byla i zpřístupněna veřejnosti a to po 68 letech. Zajímavostí je, že se pravděpodobně jedná o nejvýše položenou synagogu v České republice. Z vnitřní výzdoby objektu se téměř nic nezachovalo, přesto však stojí za návštěvu. Vznikly zde totiž muzejní expozice. Jedna pojednává o spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, dále se dozvíme něco o šumavských vesnicích zlikvidovaných po r. 1948, včetně zajímavé dokumentace. Tu dokreslují i reprodukce snímků Šumavy na starých fotografiích ze sbírky sběratele historických fotografií Pavla Scheuflera. V centrálním prostoru synagogy se pořádají například i konference, a tak se bývalé ruiny staly kulturním centrem města.

Foto popis|
Region| Západní Čechy


» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert česko-německého hudebního uskupení Naches Trio
v pátek 19. srpna se od 19 hodin v hartmanické synagoze uskuteční...
Koncert vokálového souboru X-TET
dne 23. července od 18 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční ...
Koncert holandského hudebního uskupení Tulipan
Dne 8. července v 17 hodin zavítá do hartmanické synagogy holands...
Koncert Miroslava Vilímce, Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška
Dne 3. července od 17 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční k...
Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
Dne 19. června od 16 hodin vystoupí v hartmanické synagoze tradič...
Přednáška Židovské komunity v Kolinci, Dlouhé Vsi a Velharticích
dne 17. června od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční př...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti