Program akcí

Tre Violini, XX. ročník festivalu Hudba v synagogách

18.08.2021 - 09:57
V neděli 29. srpna od 17 hodin vystoupí, v rámci tradičního, již XX. ročníku, festivalu Hudba v synagogách Plzeňského kraje, v hartmanické synagoze rodinné hudební uskupení Tre Violini. A to ve složení Miroslav Vilímec, Jitka Nováková a Libor Vilímec.

XX. ročník festivalu Hudba v synagogách Plzeňského kraje

 

Tre Violini

Miroslav Vilímec
Ve hře na housle byl žákem své matky, houslistky a pedagožky Ilony Vilímcové, pro studiu na střední ekonomické škole se již věnoval hudbě, studoval Akademii múzických umění v houslové třídě prof. Václava Snítila.
Bezprostředně po studiu úspěšně absolvoval konkurz do České filharmonie, kde působí od roku 1982, od roku 1992 v roli koncertního mistra.
Výčet sólistických vystoupení zahrnuje účinkování s mnoha orchestry, pravidelně spolupracuje i s Českou filharmonií, se kterou provedl např. koncerty C. Saint-Saënse, W. A. Mozarta, N. Paganiniho, J. Kubelíka, Sukovu Fantazii, Lalovu Španělskou symfonii a mnoho dalších skladeb, s Českou filharmonií pořídil též nahrávku houslového koncertu Viléma Petrželky.
Kromě recitálů s klavírem se věnuje i jiným nástrojovým kombinacím, hraje např. s akordeonistkou Jarmilou Vlachovou či s harfenistkou Janou Bouškovou.
Miroslav Vilímec je také předsedou Společnosti Jana Kubelíka, která se stará o šíření odkazu Jana Kubelíka a dalších českých houslistů minulosti.

Jitka Nováková
zaujímá dnes přední postavení mezi umělci svého oboru. Vyrůstala v prostředí naplněném hudbou. Její otec Josef Novák, dlouholetý ředitel Základní umělecké školy v Mladé Bolestavi, sám znamenitý houslista a houslový pedagog, jí vštípil výborné muzikální a technické základy. Jako desetiletá uskutečnila svůj první samostatný recitál (Händel, Mozart, Dvořák), svědčící o jejím nesporném talentu. Další recitály pak následovaly každým rokem v různých městech.
Jitka Nováková se pravidelně zúčastňovala celostátních a mezinárodních houslových soutěží, odkud si vždy odnesla přední ceny. V roce 1972 získala 1. cenu a titul absolutního vítěze v celostátní soutěži lidových škol umění a 2. cenu a titul laureáta v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga.
V roce 1973 vystupovala jako sólistka v Mozartově Koncertu A dur s Mladoboleslavským komorním orchestrem na Světovém festivalu mládežnických orchestrů v Anglii. V roce 1975 získala podruhé titul laureáta v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga a 1.cenu, titul absolutního vítěze a laureáta mezinárodní Kocianovy houslové soutěže.
Pro své mimořádné hudební nadání byla Jitka Nováková ihned po ukončení základní školy v roce 1975 přijata na Akademii múzických umění v Praze do třídy prof. Václava Snítila. Pod jeho vedením se dále umělecky rozvíjela a zároveň již vystupovala na mnoha koncertech doma i v zahraničí. Jako sólistka spoluúčinkovala téměř se všemi českými orchestry. Studium na AMU úspěšně zakončila v roce 1979. O dva roky později dosáhla dalšího velkého úspěchu, když získala 3. cenu v silně obsazené Mezinárodní houslové soutěži v Záhřebu, jejíž porotě předsedal světoznámý houslový virtuos Henryk Szeryng. V témže roce nastoupila jako aspirantka na Akademii múzických umění v Praze. V následujícím roce studovala na Guildhall School of Music and Drama v Londýně v mistrovské třídě prof. Yfraha Neamana. Po návratu z Londýna pak pokračovala ve studiu umělecké aspirantury a v roce 1985 zakončila ve Dvořákově síni Rudolfina studium aspirantským koncertem, který vzbudil mimořádný ohlas.
Jako laureátka mezinárodní soutěže dostala v roce 1982 pozvání k sólovým vystoupením v Záhřebu a Dubrovníku, kde v té době probíhaly Dubrovnické hry, jichž se jako sólista a dirigent pravidelně zúčastňoval i Henryk Szeryng. S tímto proslulým umělcem Jitka Nováková i nadále spolupracovala.
Jitka Nováková často účinkovala s dalšími předními umělci. V Bachově Koncertu d moll pro dvoje housle se představila se svým profesorem Václavem Snítilem. V Mozartově Koncertatní symfonii Es dur pro housle a violu vystoupila s Josefem Sukem, s nímž také nahrála pro Supraphon v rámci natáčení kompletního Sukova komorního díla Melodii pro dvoje housle. Jitka Nováková vystupuje též v rodinném houslovém triu Tre Violini se svým manželem, koncertním mistrem České filharmonie Miroslavem Vilímcem a synem Liborem Vilímcem, posluchačem AMU.
Již v roce 1982 Jitka Nováková natočila pro Panton svou první gramofonovou desku (Suk, Franck, Saint-Saens) a v roce 1987 obdržela Zlatý štít Pantonu za nahrávku francouzských autorů (Debussy, Ravel, Chausson) pro Artii za doprovodu klavíristy Josefa Hály a symfonického orchestru hl. města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Velmi zdařilé jsou také její nahrávky A. Vivaldi - Čtvero ročních dob pro HLM Classics nebo "České houslové skladby" pro Společnost Jana Kubelíka, stejně jako řada rozhlasových nahrávek. V současné době Jitka Nováková vedle bohaté sólistické činnosti vyučuje na Pražské konzervatoři.

Libor Vilímec
Dráhu profesionálního houslisty začal studiem u svého dědečka Josefa Nováka v ZUŠ Mladá Boleslav. Několikrát získal cenu absolutního vítěze krajské soutěže pro střední Čechy. Pokračoval na Pražské konzervatoři ve třídě profesorky Jitky Novákové, své matky, a na HAMU ve třídě profesora Pavla Hůly. Absolvoval roční stáž na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech u profesora Ivana Ženatého. Během středoškolského i vysokoškolského studia se aktivně účastnil řady mistrovských kurzů a seminářů, např. pod vedením Ruggiera Ricciho, Idy Haendel, Semiona Yarosheviche a dalších. Do České filharmonie nastoupil nejprve jako akademik v roce 2012, nyní již třetím rokem zastává funkci zástupce vedoucího skupiny.
Věnuje se také komorní hře, je koncertním mistrem mladého ambiciózního orchestru Haydn Ensemble a hraje v rodinném triu Tre Violini. Před nástupem do České filharmonie působil pět let v Talichově komorním orchestru.
Jeho nejoblíbenějším skladatelem je Antonín Dvořák pro typicky český charakter jeho hudby.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert klatovské skupiny Elias
V pondělí 27. prosince do Horské synagogy opět zavítají klatovští...
Tradiční vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
v sobotu 18. prosince od 15:30 se v hartmanické synagoze uskutečn...
Koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
v neděli 19. září od 15. 30 se v hartmanické synagoze opět koná k...
Tre Violini, XX. ročník festivalu Hudba v synagogách
V neděli 29. srpna od 17 hodin vystoupí, v rámci tradičního, již ...
Beseda s autorem Zmizelé Šumavy Emilem Kintzlem
dne 27. 8. 2021 od 17 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční b...
Koncert MLP komorního orchestru
Dne 22. července od 19 hodin zahraje v rámci šumavského turné v h...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti