Program akcí

XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu

17.08.2023 - 18:06
V pondělí 28. srpna se v hartmanické synagoze uskuteční koncert v rámci tadičního festivalu (XXII. ročník) Hudba v synagogách plzeňského regionu. V rámci tohoto festivalu vystoupí v Horské synagoze uskupení Trio Gaudium, jehož členy jsou Gabriela Barillová (housle), Adam Klánský (violoncello) a Anna Knoulichová (klavír). Jedná se o mladé umělce, kteří již prokázali svůj talent například vítězstvím v prestižní soutěži Nadace Bohuslava Martinů (2023).

 

XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu/

 

Gabriela Barillová

začala hrát na housle ve svých pěti letech v ZUŠ Lounských u Lady Bendové. Její účast na soutěžích odstartoval úspěch školního orchestru. Od té doby obdržela velké množství cen soutěží MŠMT v sólové a komorní hře, jako např. 1. cenu v ústředním kole se smyčcovým kvartetem (2013), 2. cenu v ústředním kole v sólové hře (2014) nebo 1. cenu v ústředním kole se smyčcovým kvartetem (2016). V roce 2017 obdržela 3. cenu na soutěži konzervatoří.

Získala také řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, jako např. 1. cenu a cenu za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů v sólové hře na Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace (2014), 2. cenu na VII. ročníku Mezinárodní houslové soutěži k poctě Mistra Váši Příhody (2018) a 2. cenu a cenu za nejlepší provedení povinné skladby na VIII. ročníku Mezinárodní houslové soutěži k poctě Mistra Váši Příhody (2019). Nyní je členkou komorního souboru Gaudium Trio, který získal na soutěži Nadace Bohuslava Martinů cenu absolutního vítěze (2022).

Od roku 2016 studovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Radima Kresty a prof. Dany Vlachové. Své studium zakončila sólovým vystoupením v doprovodu Filharmonie Hradec Králové. V současné době studuje na pražské HAMU pod vedením prof. Leoše Čepického. 

 

Adam Klánský
Na violoncello začal hrát v pěti letech. Od roku 2016 studoval u prof. M. Kaňky a v současné době je posluchačem 5. ročníku Pražské konzervatoře, kde studuje ve třídě prof. P. Nouzovského.
Již v šesti letech získal 2. cenu v soutěži Prague Junior Note a od té doby se stal laureátem mnoha národních i mezinárodních soutěží.
Je několikanásobným vítězem celostátního kola soutěže MŠMT, absolutním vítězem soutěže Jana Vychytila (2015), soutěže Bohuslava Martinů v Poličce (2014) a soutěže konzervatoří (2017). Mezi nejcennější mezinárodní úspěchy patří laureátství v Heranově soutěži v Ústí nad Orlicí (2009 a 2013), 1. cena v soutěži Concours Flame v Paříži (2013), 2. cena z rakouského Liezenu, 3. cena ze soutěže Davida Poppera v maďarské Várpalotě (2013) a 2. cena v soutěži Antonia Janigra v chorvatské Poreči (2012).
Je také několikanásobným vítězem soutěže Talents for Europe v Dolnom Kubíně. Dosavadním nejcennějším úspěchem je 1. cena na soutěži J. J. F. Dotzauera v Drážďanech (2019) a 1. cena z mezinárodní soutěže Gustava Mahlera v Jihlavě (2020). Jako sólista již vystoupil s předními českými orchestry - s PKF Prague Filharmonia či s Filharmonií Hradec Králové Aktivně se účastní mistrovských kurzů u významných světových violoncellistů, například u S. Isserlise, R. Latzka, či O. Canettiho.


Anna Knoulichová
Anna Knoulichová se začala věnovat hře na klavír v šesti letech na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích ve třídě Inny Tolmačové. Od osmi let se pravidelně účastnila celostátních i mezinárodních soutěží, kde získávala přední ocenění - Prague Junior Note (2. cena), Amadeus (2. cena), Mládí a Bohuslav Martinů (1. cena), Virtuosi per musica di pianoforte (2. cena) a Music Seasons in Copenhagen (2. cena). Věnovala se také komorní hře, spolu s triem dvakrát zvítězila v celostátním kole soutěže ZUŠ. V roce 2016 nastoupila na Pražskou konzervatoř do třídy Veroniky Böhmové, od třetího ročníku studuje pod vedením Evy Boguniové a Martina Kasíka. Během studia na konzervatoři se zúčastnila několika soutěží - Broumovská klávesa (3. cena), Brněnská klavírní soutěž (1. cena) a stala se laureátem Mladého klavíru Pražské konzervatoře. V roce 2021 se umístila na druhém místě na soutěži Gustav Mahler Prize Piano Competition. Absolvovala mistrovské kurzy u A. Kouyoumdjiana či I. Kahánka, největším úspěchem byla účast na klavírních kurzech pořádaných Académie musicale de Villecroze ve Francii, které vedl Louis Lortie.

 

 

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vernisáž k výstavě Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
V sobotu 4. května od 18 hodin proběhne v hartmanické synagoze ve...
Vánoční spirituály klatovských Elias 2023
Ve středu 27. prosince od 18: 00 vystoupí v hartmanické synagoze ...
Koncert žáků a učitelů ze ZŠ Hartmanice 2023
V úterý 19. prosince od 17: 00 se v prostorách muzea uskuteční ko...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 2023
V sobotu 16. prosince od 15: 30 se v synagoze uskuteční tradiční ...
XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu
V pondělí 28. srpna se v hartmanické synagoze uskuteční koncert v...
Koncert klasické hudby Miroslavy Svobodové a Markéty Kurzové
21. 8. od 18:30 se v Horské synagoze Hartmanice uskuteční koncert...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti