Vzdělávací akce pro školy

Biblické příběhy pro nejmenší (ZŠ, 1.stupeň)

Dramatizace bibl.příběhů podle Ivana Olbrachta se čtením ukázek a zpěvem odpovídajících textů. Vhodné pro další využití v etické výchově ve spolupráci s pedagogy na 1.stupni.

Divadelní projekt pro žáky (ZŠ)

Již nyní jsme se žáky místní ZŠ začali nacvičovat divadelní hru Mgr. V. Diviše "Světlo ve tmě" (Ór bachošek). Je to příběh židovské dívky, která se dostane se svou rodinou do terezínského gheta, kde se spolu s  ostatními děvčaty v Heimu snaží uchovat světlo
lidské důstojnosti. Hrou o královně Ester pak hledají v sobě sílu a naději k přežití. To je to SVĚTLO ve tmě, která je obklopuje. Tuto divadelní hru bychom chtěli po nastudování předvést žákům zákl.škol v prostorách naší synagogy na jaře příštího roku.

Vlastivědný projekt „Zmizelí sousedé“ a „Šumava v proměnách času“ (ZŠ, 2. stupeň)

Součástí tohoto projektu je prohlídka expozic v Horské synagoze v  Hartmanicích, dále promítání filmového dokumentu „Děti z Hartmanic“ aneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů v našem regionu. Využití tématu v práci ve skupinách formou her, soutěží, zpívání a malování.

Projekt „Po stopách pochodu smrti“ (SŠ, čeští i němečtí studenti)

Putování po části místní trasy pochodu smrti, který procházel 29.4.1945 Hartmanicemi. Zde zahynulo 12 židovských žen a byly pohřbeny na místním židovském hřbitově. Součástí projektu by proto měla být i  úprava židovského hřbitova. V synagoze by pak měli studenti využít anglických dokumentů o pochodu smrti, jak je pořídili důstojníci americké armády ve Volarech, kam pochod smrti koncem války došel (vlastní fotodokumentace, plánek pochodu, vyjádření pocitů, vlastní postoje k rasismu, antisemitismu a hrůzám holocaustu). Promítání snímku „O zlém snu“ a „Auschwitz“.

Projekt „Jak vyučovat o holocaustu“ (VŠ, zejména studenti pedagogických fakult)

Přehledně podané základní informace o judaismu, dějiny Židů v Čechách a na Moravě, s přihlédnutím k regionu. Využití bohatého materálu našich expozic v synagoze a informace, jak vyučovat o holocaustu pomocí her, zážitku a dětského divadla. Použití zkušeností všech našich projektů, které připravujeme pro žáky ZŠ.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vernisáž k výstavě Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
V sobotu 4. května od 18 hodin proběhne v hartmanické synagoze ve...
Vánoční spirituály klatovských Elias 2023
Ve středu 27. prosince od 18: 00 vystoupí v hartmanické synagoze ...
Koncert žáků a učitelů ze ZŠ Hartmanice 2023
V úterý 19. prosince od 17: 00 se v prostorách muzea uskuteční ko...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 2023
V sobotu 16. prosince od 15: 30 se v synagoze uskuteční tradiční ...
XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu
V pondělí 28. srpna se v hartmanické synagoze uskuteční koncert v...
Koncert klasické hudby Miroslavy Svobodové a Markéty Kurzové
21. 8. od 18:30 se v Horské synagoze Hartmanice uskuteční koncert...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti