Vzdělávací akce pro školy

Biblické příběhy pro nejmenší (ZŠ, 1.stupeň)

Dramatizace bibl.příběhů podle Ivana Olbrachta se čtením ukázek a zpěvem odpovídajících textů. Vhodné pro další využití v etické výchově ve spolupráci s pedagogy na 1.stupni.

Divadelní projekt pro žáky (ZŠ)

Již nyní jsme se žáky místní ZŠ začali nacvičovat divadelní hru Mgr. V. Diviše "Světlo ve tmě" (Ór bachošek). Je to příběh židovské dívky, která se dostane se svou rodinou do terezínského gheta, kde se spolu s  ostatními děvčaty v Heimu snaží uchovat světlo
lidské důstojnosti. Hrou o královně Ester pak hledají v sobě sílu a naději k přežití. To je to SVĚTLO ve tmě, která je obklopuje. Tuto divadelní hru bychom chtěli po nastudování předvést žákům zákl.škol v prostorách naší synagogy na jaře příštího roku.

Vlastivědný projekt „Zmizelí sousedé“ a „Šumava v proměnách času“ (ZŠ, 2. stupeň)

Součástí tohoto projektu je prohlídka expozic v Horské synagoze v  Hartmanicích, dále promítání filmového dokumentu „Děti z Hartmanic“ aneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů v našem regionu. Využití tématu v práci ve skupinách formou her, soutěží, zpívání a malování.

Projekt „Po stopách pochodu smrti“ (SŠ, čeští i němečtí studenti)

Putování po části místní trasy pochodu smrti, který procházel 29.4.1945 Hartmanicemi. Zde zahynulo 12 židovských žen a byly pohřbeny na místním židovském hřbitově. Součástí projektu by proto měla být i  úprava židovského hřbitova. V synagoze by pak měli studenti využít anglických dokumentů o pochodu smrti, jak je pořídili důstojníci americké armády ve Volarech, kam pochod smrti koncem války došel (vlastní fotodokumentace, plánek pochodu, vyjádření pocitů, vlastní postoje k rasismu, antisemitismu a hrůzám holocaustu). Promítání snímku „O zlém snu“ a „Auschwitz“.

Projekt „Jak vyučovat o holocaustu“ (VŠ, zejména studenti pedagogických fakult)

Přehledně podané základní informace o judaismu, dějiny Židů v Čechách a na Moravě, s přihlédnutím k regionu. Využití bohatého materálu našich expozic v synagoze a informace, jak vyučovat o holocaustu pomocí her, zážitku a dětského divadla. Použití zkušeností všech našich projektů, které připravujeme pro žáky ZŠ.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti