Aktuality

Založeno sdružení pro záchranu hartmanické synagogy

30.11.2002 - 17:23
V polovině října vzniklo v Praze občanské sdružení, které chce zachránit bývalou synagogu v šumavských Hartmanicích.

Synagoga byla postavena kol. r.  1880, kdy v Hartmanicích a v okolí žilo více než sto židů, kteří v roce 1890 tvořili 13 % obyvatel. Po připojení pohraničí k Německu v roce 1938 byla synagoga uzavřena a změněna na truhlářskou dílnu. Po skončení války, kdy se území opět stalo součástí Československa, pokračovala v synagoze dřevařská výroba, která budovu postupně devastovala. V období komunistické totality se oblast mezi Hartmanicemi a hranicemi s Německem stala obrovským vojenským pásmem, kam byl zakázán vstup. Hartmanice se staly vstupním bodem do tohoto pásma. Hartmanická synagoga posloužila vojenskému velitelství jako sklad pneumatik pro armádní vozidla. Vojáci přispěli k další devastaci budovy. Z více než šesti desítek synagog a modliteben, které se vyskytovaly v regionu Šumavy a Českého lesa však zůstala zachována téměř jako jediná. Mnoho synagog nechaly zbořit po obsazení území nacisté a ty které nacismus přežily, pokud nebyly použity jako sklady nebo obytné domy, nechal zbourat komunistický režim. Také hartmanická synagoga byla koncem osmdesátých let určena ke zbourání, ale to již komunistický režim nestihl provést.

Občanské sdružení Památník Hartmanice chce shromáždit prostředky na rekonstrukci budovy do původního stavu. Ve zrekonstruované budově chce zřídit památník. Za tím účelem vyzývá všechny, kteří by mohli přispět svými vzpomínkami nebo dokumenty, aby se obrátili na sdružení na adrese Památník Hartmanice, Na dubině 5, 147 00  Praha 4 případně e-mailem na adresu pamatnik@hartmanice.cz nebo telefonicky na 605 226 226 příp. faxem na 23307 4199. Zejména hledáme jakákoliv vyobrazení a jinou dokumentaci vnějšího a vnitřního vzhledu synagogy.

Michal Klíma (Publikováno v měsíčníku Roš Chodeš, v listopadu 2002)

 

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vernisáž výstavy "Paměť Davidovy hvězdy III"
Dne 19. května od 16 hodin proběhne vernisáž výstavy s názvem &qu...
Koncert skupiny Petit Duo
Dne 13. května od 16 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční ko...
#KINOSYNAGOGA - Kočár do Vídně
Dne 28.4. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...
Dernisáž výstavy linorytů
5. května od 17 hodin proběhne dernisáž k výstavě linorytů Tomáše...
Autorské čtení z knihy Moudrý rabi z Rábí
Dne 21.4.2018 od 17:00 proběhné autorské čtení Ondřeje Fibic...
#KINOSYNAGOGA - Smrt si říká Engelchen
31.3. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAGOGA promítání ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu