Aktuality

Říjen 2003 - Zahájena rekonstrukce

28.10.2003 - 09:49
Rok od koupi bývalé synagogy a založení občanského sdružení Památník Hartmanice začaly práce na rekonstrukci budovy. Podrobnosti a aktuální fotografie naleznete v tomto článku.

Od ledna 2003, kdy provizorně opravenou střechu poškodila vichřice bylo jasné, že musíme rozdělit rekonstrukci nejméně na dvě etapy. V první etapě bude třeba opravit střechu, aby do synagogy přestalo zatékat a aby byla zastavena další destrukce krovu. Prvním úkolem bylo zpracovat projektovou dokumentaci. Ujal se toho architekt Petr Bašta. Zdálo se, že nebude obtížné sehnat tesaře. Jenže místní tesaři nechtěli o rekonstrukci slyšet. Trvali na tom, že odstraní krov celý a udělají ho z nových krásných trámů. Nám se ale zdálo, že současný krov je krásná tesařská práce a že by bylo hříchem ho odstranit. Navíc nám odborný mykologický posudek dal za pravdu, že poškozená je jenom jeho menší část. Nakonec jsme se domluvili s firmou SDK (Sanace dřevěných konstrukcí) z Ústí nad Labem, která se právě specializuje na opravu krovů. Potřebovali jsme ještě nějakou místní firmu, která by provedla pomocné a přípravné práce. Ukázalo se, že anito není tak jednocuché, jak jsme se domnívali. Ale i zde jsme nakonec uspěli a uzavřeli smlouvu s firmou p. Šperla ze Sušice.

Vazba krovu

Nic už nebránilo, abychom mohli zahájit práce. K tomu také došlo v posledních zářijových dnech. První, co bylo třeba udělat bylo vyklidit suť, která se za desetiletí nahromadila, vyřezat poškozené trámy a ostatní dřevěné konstrukce a začít stavět lešení.

Když stavaři odstranili krytinu, naskytl se z podkroví synagogy nezvyklý pohled do kraje. Východním směrem jsme víděli kapličku místního hřbitova a za ní kopce šumavského podhůří. V jižním směru jsme shora shlíželi na nové hartmanické náměstí jehož dominanty tvoří vlevo socialistický hotel Vintíř a jeden z nejkrásnějších hartmanických domů tzv. Blochův dům. 

Na kontrolní den přijel architekt Petr Bašta a Dr. Arno Pařík z pražského židovského muzea, aby prodiskutovali možnosti další rekonstrukce. Při průzkumu půdy jsme nalezli střepy barevného skla, jímž bylo původně zaskleno kulaté okno se Šalamounovou hvězdou. Největším objevem však byly kamenné patky sloupů. Všech šest jich je na zahradě sousedního domu, kde slouží jako sedačky. V dřevěné podlaze jsme našli čtvercové stopy, které přesně určují, kde patky byly a tedy, kde stály sloupy. Podle těchto stop lze tedy poměrně přesně určit, kde byla a jak vypadala vnitřní galerie.

 

 

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti