Aktuality

Březen 2004 - I. etapa před ukončením

23.03.2004 - 22:42
Téměř půl roku od zahájení rekonstrukce jsou vyměněny krovy; vyrábíme repliky dveří a oken; připravujeme rekonstrukci fasády

Chtěli jsme mít synagogu pod střechou do zimy, ale to se nepodařilo. Odborná firma SDK, která měla rekonstruovat krovy nenastoupila včas a navíc později zjistila, že krovy jsou hnilobou a dřevomorkou zasaženy v mnohem větší míře, než ukazovaly průzkumy. Místo 20 % trámů tedy měnili asi 2/3. Dlužno říci, že se s tím vypořádali se ctí. Kde to bylo možné, zůstaly původní trámy. Nové trámy navazují na staré. Krovy jsou tedy hotové. Koncem března nastoupí pokrývači, kteří střechu zakryjí izolačními panely, na něž přijdou originální dřevěné štípané šindele. Na Velikonoce by měla být synagoga pod originální šumavskou střechou.

Ještě před tím, než byly hotové krovy, postavili zedníci ze sušické firmy Ramo čelní štít podle dobové fotografie synagogy, kterou jsme objevili v knize o Hartmanicích, již vydali původní místní němečtí občané před několika desítkami let v SRN. Byly v něm vsazeny žulové desky desatera. Nacisté je strhli a udělali z nich schody do zahrady. Až v devadesátých letech je zde objevil Dr. Arno Pařík z pražského židovského muzea. Nyní jsou umístěny v Památníku Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic. Jakmile bude vše připraveno, mohou se vrátit, kam patří.

Hned naproti naší synagoze má svou dílnu truhlář František Živčák Denně chodil do truhlárny kolem rozpadající se budovy a litoval, že chátrá. Nyní vyrábí repliky původních oken a dveří, podle fragmentů, které se zachovaly na půdě a podle již zmíněné jediné nám známé fotografie synagogy.

Jakmile bude hotova střecha, chceme začít s opravou zničené přední fasády. Až se vsadí nová okna, naskytne se z ulice pohled, který nikdo z místních nezná. Uvidíme synagogu, jak vypadala naposled v třicátých letech minulého století.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti