Aktuality

Prosinec 2004 - synagoga připojena k sítím

05.12.2004 - 00:06
Hartmanická synagoga přispívá k udržitelnému rozvoji!

Nevymysleli jsme si to my, ale Evropská unie. V žádosti o dostaci ze strukturálních fondů, kterou jsme podávali v listopadu, jsme museli odpovídat, zdali a jak náš projekt (tedy Památník) přispěje k udržitelnému rozvoji. Odpověděli jsme kladně. Právě minulý měsíc jsme totiž synagogu připojili k rozvodu městského teplovodu a tento teplovod je příkladnou ekologickou stavbou vybudovanou z prostředků programu Phare. Kotelna vyhřívá město Hartmanice spalováním dřevního odpadu - štěpky. Díky tomu i naše synagoga - a mezi synagogami tak nepochybně získává primát - přispívá k udržitelnému rozvoji.

Počátkem prosince Západočeská energetika splnila svůj slib a začala kopat výkop pro elektrický kabel. Vzdušný rozvod proudu, který hyzdí synagogu na všech nových fotkách, se stal minulostí. Bylo to nutné nejen z estetických důvodů, ale zejména pro to, abychom mohli začít opravovat fasádu. Dnes totiž z fasády vedou rozvody elektřiny do obou sousedních domů. Jakmile budou dráty v zemi, zmizí tyto kabely a fasáda bude moci být obnovena. Pak bude možné osadit okna, která jsou již hotova u truhláře Živčáka. Současně s opravou fasády bude do obnoveného štítu vsazeno původní žulové desatero, které je dnes k vidění v nedalekém Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.

Během roku 2004 byly provedeny základní a zásadní opravy. Vše směřuje k tomu, aby byla synagoga alespoň v hrubé stavbě otevřena v roce 2005 - šedesát let po skončení Druhé světové války.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti