Aktuality

Prosinec 2004 - synagoga připojena k sítím

05.12.2004 - 00:06
Hartmanická synagoga přispívá k udržitelnému rozvoji!

Nevymysleli jsme si to my, ale Evropská unie. V žádosti o dostaci ze strukturálních fondů, kterou jsme podávali v listopadu, jsme museli odpovídat, zdali a jak náš projekt (tedy Památník) přispěje k udržitelnému rozvoji. Odpověděli jsme kladně. Právě minulý měsíc jsme totiž synagogu připojili k rozvodu městského teplovodu a tento teplovod je příkladnou ekologickou stavbou vybudovanou z prostředků programu Phare. Kotelna vyhřívá město Hartmanice spalováním dřevního odpadu - štěpky. Díky tomu i naše synagoga - a mezi synagogami tak nepochybně získává primát - přispívá k udržitelnému rozvoji.

Počátkem prosince Západočeská energetika splnila svůj slib a začala kopat výkop pro elektrický kabel. Vzdušný rozvod proudu, který hyzdí synagogu na všech nových fotkách, se stal minulostí. Bylo to nutné nejen z estetických důvodů, ale zejména pro to, abychom mohli začít opravovat fasádu. Dnes totiž z fasády vedou rozvody elektřiny do obou sousedních domů. Jakmile budou dráty v zemi, zmizí tyto kabely a fasáda bude moci být obnovena. Pak bude možné osadit okna, která jsou již hotova u truhláře Živčáka. Současně s opravou fasády bude do obnoveného štítu vsazeno původní žulové desatero, které je dnes k vidění v nedalekém Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.

Během roku 2004 byly provedeny základní a zásadní opravy. Vše směřuje k tomu, aby byla synagoga alespoň v hrubé stavbě otevřena v roce 2005 - šedesát let po skončení Druhé světové války.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Slavnostní zahájení projektu #KINOSYNAGOGA
24.2.2018 od 18:00 proběhme slavnostní zahájení projektu #KI...
Koncert skupiny Elias
Ve středu 27. 12. od 18: 00 se v synagoze bude konat koncert skup...
Zpěváci a muzikanti z Horažďovic
Dne 17.12. od 15.30 proběhne koncert "Zpěváci a muzikanti z ...
Výstava Židovské komunity na Sušicku
Zveme Vás na nově instalovanou putovní výstavu "Židovské kom...
Odpoledne s písní a příběhem
V sobotu 21. 10. od 16 hodin se v Hartmanické synagoze uskut...
Koncert orchestru Šarbilach
V neděli 3. 9. od 16:00 se v Hartmanické synagoze uskuteční ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu