Aktuality

Jak máme otevřeno a co v synagoze uvidíte

17.05.2006 - 18:47
Synagoga je přístupná veřejnosti denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Telefon do synagogy je +420 376 383 107; +420 723 953 426 Telefon na průvodkyni je +420 732 631 176 Mail můžete poslat na synagoga@hartmanice.cz. V synagoze je otevřena expozice Památ

Hlavní expozice na ženské galerii synagogy je věnována spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Návštěvníci se tu seznámí s fakty o životě Šumavanů. Expozice se nevyhýbá tématům, která jsou v jiných muzeích opomíjena - jako jsou vztahy mezi Čechy, Němci a Židy až po Druhou světovou válku, šoa a nucené vystěhování německých obyvatel ze Šumavy.

S předchozím tématem úzce souvisí výstava věnující se šumavským vesnicím zlikvidovaným komunistickým režimem po roce 1948. V hlavním sále synagogy nalezne návštěvník devět dvojfotografií dnes již neexistujících vesnic a mapu s vyznačením jejich poloh.

V podkroví synagogy shlédnou návštěvníci dvě výstavy. Jednak je tu výběr Šumava na starých fotografiích ze sbírky Pavla Scheuflera a jednak tu je obsáhlá dokumentace týkající se historie unikátní Horské synagogy Hartmanice.

Synagoga v Hartmanicích je jedinou nově zrekonstruovanou synagogou v oblasti Šumavy a Českého lesa z původních více než šedesáti v této oblasti se nalézajících synagog a modliteben. Je nejvýše položenou synagogou v Čechách a na Moravě a možná ve střední Evropě.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti