Aktuality

Říjen 2004 - Vnitřní tesařské práce dokončeny

28.10.2004 - 23:56
Přes léto pracovali v synagoze tesaři. Odstranili trámy vestavěného prvního patra, obnovili dřevěné sloupy, které ponesou ženskou galerii a vyměnili i zničené trámy v podlaze podkroví.

V říjnu 2004 už tedy jsou dřevěné konstrukce prakticky tak, jak byly postaveny při stavbě synagogy. Šest dřevěných sloupů spočívá na původních kamenných patkách, které byly nalezeny v zahradě. Současně tesaři odstranili ty trámy, které byly do synagogy vestavěny dodatečně v době, kdy byla přestavěna na tesařskou dílnu a opravili trámy zasažené hnilobou. Truhlář pan Živčák postupně osadil okenní otvory dřevěnými rámy, do nichž bude vsazovat okna. Do zimy by tedy snygoga mohla mít okna i dveře. Podaří-li se to, bude možné, aby rekonstrukce pokračovala i v zimě.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti