Aktuality

Září 2005 - Rekonstrukce v závěrečné fázi

11.09.2005 - 23:24
Celé léto probíhaly stavební práce. Po třech letech od pozdního podzimu 2002, kdy si rekonstrukci synagogy za svůj cíl vytklo občanské sdružení Památník Hartmanice, bude oprava dokončena.

Postup prací je již z venku patrný. Nová okna, nová světle modrá fasáda s bílými štukovými římsami, střecha ze štípaného šindele. Vzhled rekonstruované synagogy by měl co nejvíce připomínat původní stav z osmdesátých let devatenáctého století, kdy byla synagoga v Hartmanicích vybudována.

Na vzhledu synagogy před rekonstrukcí se podepsalo její válečné a poválečné užívání. Německé nacistické úřady ji okamžitě po záboru Hartmanic převzaly a daly do užívání místnímu truhláři Ferdinandu Pelikanovi. Ten budovu přestavěl – zrušil vnitřní dřevěnou ženskou galerii a zřídil druhé podlaží. Zboural střešní štít s kamenným desaterem přikázání a změnil polohu schodiště. Do sálu vestavěl obrovská kamna pro která do střechy prorazil komín. Zmizet musely pochopitelně židovské symboly – nejen kamenné desatero ve štítu nad vchodem ale i skříňka na tóru zevnitř. Ve výklenku na tóru navíc prorazil dveře do zahrady. Zmizela i zaklenutá okna a Davidova hvězda nad hlavním vchodem. Stavební změny, které provedl, poškodily budovu poškodily. Komín vedl blízko trámu, který zuhelnatěl, změněné schodiště narušilo statiku podlahy v prvním podlaží a stržení štítu narušilo trámy střechy. To byl základ pozdějšího chátrání – střechou začalo protékat, dřevěné prvky zachvátila hniloba a začaly se hroutit. Po válce v bývalé synagoze pokračovala truhlářská výroba a později zde byl sklad pneumatik pro těžká nákladní auta vojenských lesů. Za své vzala krásná kulatá okna s osmicípými hvězdami složenými z barevných skel. Na konci devadesátých let se už propadala střecha i podlahy. Schodiště se zřítilo. V zimě byly uvnitř závěje sněhu. I jen samotný pobyt v synagoze hrozil úrazem.

První představu o původní podobě se podařilo v průběhu stavebně historického průzkumu sestavit ze stop, které byly nalezeny na omítce a na podlaze. Na omítce byly objeveny sotva znatelné otisky zakončení zábradlí galerie, v podlaze pod mnohacentimetrovou vrstvou suti zůstaly čtverce v místech, kde stály sloupy galerie. Průzkum provedl Jan Anderle z Plzně, dalšími poznatky přispěl Arno Pařík z pražského židovského muzea. Při vyklízení půdy bylo nalezeno několik původních stavebních prvků – zbytky oken s kováním, zbytky zábradlí apod. Ty posloužily k výrobě replik. Okna vyrábí hartmanický truhlář František Živčák přesně podle nalezených původních oken. Panty a kličky byla odlity podle původních. Na zahradě synagogy a sousedního domu ležely desítky let zarostlé býlím kamenné patky synagogálních sloupů.

Až v závěrečné fázi rekonstrukce – koncem července letošního roku - se podařilo v klatovském státním archivu nalézt původní stavební výkres synagogy z roku 1883. Prokázalo se, že projekt, který připravil pražský architekt Petr Bašta na základě provedeného historického průzkumu, je i v detailech správný a odpovídá původním výkresům. Současně dokončovaný vzhled synagogy bude tedy skutečně vycházet z původního vzhledu.

V letošním roce bude synagoga dokončena. Občanské sdružení v ní chce příští rok otevřít expozici připomínající spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Tomuto tématu se současná muzea vesměs vyhýbají, proto je šance na to, aby vznikla unikátní expozice. Podklady pro expozici vzejdou z práce dvou týmů. První, který se ustavil z iniciativy ředitele Židovského muzea v Praze, existuje již několik měsíců. Pracují v něm historici z Židovského muzea v Praze, z Muzea Šumavy v Kašperských Horách a ze Západočeského muzea v Plzni. Druhý vytvořil v červenci vedoucí katedry historie Západočeské univerzity v Plzni Prof. PhDr. Tomáš Jílek a pracují v něm studenti historie. Občanské sdružení Památník Hartmanice získalo grant z programu Interreg na výzkum, konferenci a publikaci na dané téma. Realizaci grantu zajišťuje plzeňská společnost Grafia.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

#KINOSYNAGOGA - A pátý jezdec je strach
Dne 20.10. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNA...
Koncert uskupení Naches Trio
V sobotu 13. října od 18 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
Přednáška Mgr. Barbory Freund "Jména nic neznamenají...?"
Dne 22. září od 16 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční před...
Koncert barokní a neobarokní hudby
Dne 8.9.2018 od 18 hodin proběhne v Horské synagoze v Hartmanicíc...
Finisáž výstavy Biblické motivy z tvorby Evy Jandejskové
1. září proběhne v Horské synagoze v Hartmanicích slavností finis...
Biblické motivy z tvorby Evy Jandejskové
Horská synagoga v Hartmanicích srdečně zve na prodejní výstavu ma...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti