Aktuality

Kulturní program březen -- duben 2007

03.03.2007 - 11:45
Od posledního březnového dne zahajuje Památník Hartmanice v Horské synagoze v Hartmanicích také svůj kulturní program.

V sobotu 31. března v 18.00 hodin slavnostní zahájení nové sezóny v Horské synagoze v Hartmanicích koncertem pražského pěveckého sboru "Ad libitum". Na programu budou lidové písně evropských národů a písně židovské. Program
připravil a sbor vede sbormistr p. Tomáš Klíma.


V pátek 6. dubna v 18.00 hodin uvedeme pořad k velikonočním svátkům nazvaný "Exodus - cesta ke svobodě". Ústředním tématem bude slavení svátku Pesach neboli židovských velikonoc. V pořadu zazní hudební a literární ukázky. Pořadem bude provázet Mgr. Václav Diviš, ředitel Památníku.


V pátek 13. dubna v 18.00 hodin se uskuteční přednáška Bc. Martiny Ďurďovičové ze Vzdělávacího a kulturního střediska Židovského muzea v Praze na téma "Velké postavy biblických dějin" počínajíc od Abraháma až po Bar Kochbu. Přednáška zahrnuje nejstarší období dějin Židů do r. 135 n.l.


V pátek 20. dubna v 18.00 hodin zazní v prostorách naší Horské synagogy další koncert s názvem "Jarní koncert" pěveckého souboru "Originál band" z Horažďovic pod uměleckým vedením paní Radky Panuškové.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti