Aktuality

V hartmanické synagoze bude mezinárodní konference historiků

03.03.2007 - 11:48
Občanské sdružení Památník Hartmanice uspořádá v Horské synagoze v Hartmanicích v dubnu 2007 dvoudenní mezinárodní konferenci historiků na téma Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě a v Českém lese.

Konference se uskuteční ve dnech 25. a 26. dubna 2007. Občanské sdružení Památník Hartmanice ji pořádá ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR za využití grantu z programu INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Konference si klade za cíl definovat a prezentovat některé z problémů, které jsou s touto kapitolou česko-německých dějin spojeny, jakož i představit některé související aktuálně řešené vědecké projekty. Vedle historických otázek hodlají organizátoři poukázat na stále se rozrůstající spolkovou a muzejní činnost, její význam a možnosti pro rozvoj regionu.
Pořadatelé konference předpokládají jednání v těchto tématických blocích:
- Češi - Němci - Židé v českých zemích v 19. a 20. století
- Češi - Němci - Židé v oblasti Šumavy, Českého lesa a v přilehlých oblastech (Bavorsko, Rakousko)
- Řešené vědecké projekty související s tématem (I oni byli proti...; databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí v letech druhé světové války apod.)
- Odraz krajiny a odraz vlastní identity v literatuře a filmu

Konference je určena odborníkům zabývajícím se jednak problematikou česko-židovsko-německého soužití, jednak dílčími souvisejícími problémy, vědeckým pracovníkům historických ústavů (při AV ČR, univerzitách a vysokých školách) a pracovníkům muzeí a archivů.

Jednacím jazykem konference bude čeština a němčina.

Všichni zájemci o účast či přednesení příspěvku mohou získat další informace elektronickou poštou na adrese pamatnik@hartmanice.cz.

Upozorňujeme, že v uvedených dvou dnech bude Horská synagoga v Hartmanicích pro veřejnost uzavřena.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti