Aktuality

Horská synagoga v Hartmanicích Stavbou roku Plzeňského kraje!

30.03.2007 - 00:55

Stavbou roku 2006 Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukcí byla dnes večer v Plzni vyhlášena Horská synagoga v Hartmanicích, kterou v loňském roce po tříleté rekonstrukci otevřelo občanské sdružení Památník Hartmanice. Již v loňském roce zapsalo Ministerstvo kultury ČR synagogu do seznamu kulturních památek. V loňské celostátní soutěži Stavba roku 2006 získala hartmanická synagoga prestižní cenu poroty.

Ocenění odůvodnila předsedkyně odborné poroty Ing. Arch. Anna Hostičková: "Tady přímo sálá energie, se kterou byla poničená synagoga opravena a z rozvalin uvedena znovu do nového života. Nic tu nebylo opomenuto. Důkladný a pečlivý historický průzkum, mravenčí píle při záchraně detailů, roztroušených po divoce zarostlém pozemku, zapálené osobní zaujetí pro kulturně náboženské hodnoty, které strhlo celý tým od sponzorů až po posledního řemeslníka k výjimečnému výkonu. Přesto, že objekt sám podává svědectví o neveselých kapitolách historie, jeho návštěva vás naplní radostí, potěšením - že se najdou lidé, kteří nemyslí jen na zisk. Že se najdou takoví, kteří pokládají investice do nevýdělečné paměti národa za normální. A po třetí - pro nás lidi od fochu - že má smysl dělat domy poctivě."

Rekonstrukci provedlo stavební sdružení RAMO ze Sušice podle projektu Ing. Arch. Petra Bašty. Investorem bylo občanské sdružení Památník Hartmanice. Většinu nákladů rekonstrukce hradili soukromí sponzoři.

"To, že jsme získali titul Stavba roku Plzeňského kraje, je pro nás velkou radostí a velkým povzbuzením", řekl předseda občanského sdružení Památník Hartmanice. "Věříme, že to do našeho památníku přivede další návštěvníky. Jsme zejména rádi, že odborná komise architektů ocenila kvalitu rekonstrukce."

Hartmanická synagoga již zahájila letní provoz a je pro návštěvníky otevřena denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Hlavní expozice Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě bude v průběhu roku rozšířena o nové exponáty a audiovizuální část.

V druhé polovině dubna se v synagoze uskuteční dvoudenní mezinárodní konference historiků. S příspěvky na ní vystoupí více než třicet historiků a dalších řečníků převážně z ČR a z Německa.

Od otevření navštívilo synagogu již více než 4000 návštěvníků.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti