Aktuality

Aktualizovaný program Konference Indentita versus integrita

12.04.2007 - 22:05
Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa v 19. a 20. století 25. a 26. dubna 2007 v synagoze v Hartmanicích u Sušice

Středa 25. 4. 2007
Zahájení:
10:30 -- 10:45 Ing. Michal Klíma, předseda Občanského sdružení Památník Hartmanice
Kaspar Sammer, EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald
Mgr. Doubravka Olšáková, Masarykův ústav-- Archiv AV ČR

10:45--12:30 Češi, Němci, Židé v širší perspektivě
Mgr. Lukáš Novotný, M. A. -- Němec a Německo v postojích obyvatel českého pohraničí
Vít Strobach -- "Rudá asimilaceLevice". Vztah Židů a levicového hnutí v českých zemích
PhDr. Dana Musilová -- Společné aktivity českých a německých poslankyň a senátorek Národního shromáždění v letech 1920--1938
PhDr. Petr Bednařík, Ph. D. -- Téma emigrace v českém tisku období druhé republiky

14:00 -- 16:00 Češi, Němci, Židé na Šumavě od konce 2. světové války
Jaroslava Krejsová -- Pochod smrti
Ing. Karl Suchy -- Deutsche Böhmerwäldler helfen jüdischen Häftlingen auf ihrem Todesmarsch von Flossenbürg nach Prachatitz
Mgr. David Kovařík -- Němečtí antifašisté v českých zemích po roce 1945 (s přihlédnutím
k šumavskému regionu)
PhDr. Radek Soběhart -- Nový domov? Osud Němců odsunutých z Československa v Bavorsku 1945--1948
prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. -- Česko-bavorská hranice v podmínkách "studené války" v letech 1948--1989

Češi, Němci, Židé na Šumavě v regionálních studiích
PhDr. Jan Podlešák -- Z dějin židovských komunit ve Čkyni a ve Vimperku
PhDr. Ing. Václav Chvátal -- Památky židovského osídlení Českého lesa a podhůří

16:30--17:45 Češi, Němci, Židé na Šumavě v regionálních studiích
Mgr. Kateřina Čapková, Ph. D. -- Češství, němectví a židovství z pohledu Židovky z Javorné
Ing. Josef Jiřička -- Památky v krajině. Oprava drobných památek v NP Šumava v letech
2000--2004
Ing. Petr Hudičák, Petr Resch -- Fotoateliér Seidl
(zakázkové knihy, spolupráce s firmou I. Spiro & synové, sbírky v negativech)

17:45--18:30 Památník Hartmanice -- utváření expozice
Mgr. Tereza Brůchová -- Utváření expozice. Pamětníci

prof. Vilma Iggersová Ph. D. -- Jak jsme žili jako židovská rodina na venkově mezi Čechy a Němci

od 20:00 Večerní program - Filmy (Děti z Hartmanic; "rozhýbané obrázky")

Čtvrtek 26. 4. 2007

Zahájení:
8:30 -- 8:45 Zahájení 2. konferenčního dne:
MUDr. Džamila Stehlíková -- Sociální a kulturní přínos multikulturní společnosti

8:45 -- 10:15 Metodologie výzkumu židovských osudů na Šumavě i v jiných regionech
Ing. Michal Klíma -- Pátrání po Židech z Hartmanic: Dokumenty o hartmanické synagoze ve světových archivech
PhDr. Jiří Woitsch -- "Zidovské řemeslo". Etnicko-náboženská specifika výroby potaše v Čechách v 18. století
Mgr. Otakar Kirsch -- Specifické vztahy mezi českým, německým a židovským živlem v rámci moravského muzejnictví 19. a 20. století
Mgr. Blanka Rozkošná -- Židovské osudy. Židé ve Slatině
PhDr. Markéta Lhotová -- Židé mezi Němci a Čechy v libereckém regionu

10:30 -- 13:00 Češi, Němci, Židé -- aktuálně řešené projekty
Mgr. Zdenko Maršálek -- Víra, národnost, státní příslušnost -- Problém vznikající databáze příslušníků čs. zahraničních jednotek za 2. světové války
PhDr. Pavel Novák, CSc. -- Projekt NZM: Krajina
Frauke Wetzel -- Online moduly pro přeshraniční výuku dějepisu
Mgr. Jana Orlíková -- Cheb 1991 -- Kulturní spolupráce, Festival Mitte Europa, Sympozium pro české a německé umění v Chebu
Mgr. Matěj Spurný -- Antikomplex
PhDr. Adrian von Arburg, Ph. D. -- Quellenedition Migration und Transformation -- Konzept und Bisherige Ergebnisse des Projekts
Jan Jirák a Zdeněk Svoboda -- Po stopách finanční stráže

14:00 Odjezd kyvadlové dopravy Hartmanice - Klatovy


Pozn. pořadatele: Program se stále aktualizuje, uvedené hodiny jsou pouze orientační.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

#KINOSYNAGOGA - A pátý jezdec je strach
Dne 20.10. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNA...
Koncert uskupení Naches Trio
V sobotu 13. října od 18 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
Přednáška Mgr. Barbory Freund "Jména nic neznamenají...?"
Dne 22. září od 16 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční před...
Koncert barokní a neobarokní hudby
Dne 8.9.2018 od 18 hodin proběhne v Horské synagoze v Hartmanicíc...
Finisáž výstavy Biblické motivy z tvorby Evy Jandejskové
1. září proběhne v Horské synagoze v Hartmanicích slavností finis...
Biblické motivy z tvorby Evy Jandejskové
Horská synagoga v Hartmanicích srdečně zve na prodejní výstavu ma...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti