Aktuality

Plánované akce a projekty v květnu a červnu 2007

01.05.2007 - 22:21

V pátek 4. května
dopoledne návštěva učitelů a ředitelů z SRN v doprovodu p. Heidemarie Horenburg, vedoucí škol.úřadu v Regenu. Prohlídka synagogy a jejích expozic, Po ní následuje přednáška Ing. Karla Fleischmanna "Vzdělávací systém v ČR" (překlad do němčiny zajištěn).
Večer v 18 hod. koncert žáků a učitelů ZUŠ Sušice. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, Ch. M. Webera, A. Vivaldiho, V. Montiho a d. Tímto koncertem zahájíme slavnostně serii koncertů v místní synagoze s názvem "Hartmanické hudební jaro".

Ve středu 9. května
Se uskuteční beseda v prostorách diecézní Charity v Č. Budějovicích v 18 hodin večer na téma "Historie synagogy v Hartmanicích, její expozice a vzdělávací projekty". Na tuto besedu je pozván jako host Charity ředitel Památníku Hartmanice Mgr. Václav Diviš, který také seznámí účastníky s mezinárodním projektem "Letního tábora", jehož se zúčastní i studenti z SRN v polovině srpna. Součástí akce bude také úprava židovského hřbitova v Hartmanicích.

V sobota 12. května
večer v 18 hod. pokračuje "Hartmanické hudební jaro" dalším koncertem. Návštěvníkům se představí klatovský klarinetový kvartet Junior se svým novým programem.

Ve dnech 14.-17. května
se zúčastní studenti gymnázia J. Palacha z Mělníka projektu pro SŠ "Po stopách pochodu smrti". Studenti se nejprve seznámí s historií místního regionu a životem jeho židovských obyvatel (prohlídka expozic v Horské synagoze a prohlídka žid.muzea dr.Šimona Adlera na Dobré Vodě). V dalších dnech pak půjdou část trasy pochodu smrti, který procházel i Hartmanicemi 28. a 29. dubna 1945, kdy zde zemřelo vysílením 12 žid. žen, které byly pohřbeny na místním žid.hřbitově. Studenti budou na základě dokumentů z tohoto pochodu plnit různé úkoly a vytvoří na závěr plán trasy s vlastní dokumentací (náčrtky, nákresy, fotodokumentace, citace z odb.literatury, plakáty, vyjádření dojmů a postojů, pokus o předání aktuálního poselství svým vrstevníkům).

Ve středu 16. května
v den výročí slavnostního otevření zrekonstruované synagogy beseda se spisovatelem p. Ivanem Klímou pro studenty i veřejnost na zajímavé téma "Samizdat v době normalizace" - Edice petlice a opět "Libri prohibiti". Bude to nevšední povídání o tehdy "všedním" životě, o knížkách a jejich zakázaných autorech.

Ve dnech 12. května - 3. června
živé lekce angličtiny amerických studentů z univerzity Utah z USA. Studenti budou mít zároveň několik hodin angličtiny pro žáky místní ZŠ a také v odpoledních hodinách pro zájemce hartmanické veřejnosti. Rovněž budou připraveni poskytovat stručné informace o naší synagoze v angličtině.

V pátek 18. května
večer v 18 hod. zazní v prostorách Horské synagogy koncert japonské hudby s názvem "Když sakura rozkvete". Své umění předvedou japonští studenti pražské konzervatoře. I tento koncert se koná v rámci "Hartmanického hudebního jara".

Ve dnech 21. - 25. května
návštěva žáků, učitelů a zastupitelů partnerského města Affoltern ve Švýcarsku. Pro naše hosty bude připraven bohatý program, prohlídka synagogy, kulturní program ZŠ, bohoslužba pastora Uli Trösche z Affoltern a slavnostní předání daru tamního reformovaného sboru.

V pátek 25. května
opět v 18 hod. se uskuteční v rámci "Hartmanického hudebního jara" koncert ZUŠ v Sušici. Tentokrát bude repertoár zaměřen především na mladší generaci. Na programu je moderní džezová hudba pod uměleckým vedením p. ředitele
ZUŠ Františka Pekharta.

V úterý 5. června
návštěva studentů z univerzity v Regensburgu (zajišťuje Adalbert Stifter Verein Dr. Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder). Během návštěvy se uskuteční prohlídka synagogy, rovněž prohlídka žid.
muzea dr.Šimona Adlera na Dobré Vodě a také kostela sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem a křížovou cestou p. Vladěny Tesařové.

V polovině června
(termín ještě neupřesněn) se uskuteční další realizace projektu pro studenty SŠ "Po stopách pochodu smrti". Tentokrát přijedou studenti soukromého gymnázia Altis z Prahy 4, aby ve dvou dnech putovali po místní trase pochodu smrti (podobně jako tomu bylo u studentů z Mělníka v květnu t.r.). Ve zkráceném termínu se budou snažit obsáhnout náročný program tohoto projektu.

Ve druhé polovině června uvede Horská synagoga Hartmanice ve spolupráci s místní ZŠ divadelní hru o tragedii holocaustu "Světlo ve tmě" (hebr. Or bechošech) Mgr. Václava Diviše, ředitele Památníku, kterou nastudoval se žáky ZŠ Hartmanice pro školy ze Sušice a okolí. Hra přibližuje dětskému divákovi osudy dětí, které prošly traumatem terezínského ghetta v době protektorátu.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti