Ministerstvo kultury prohlásilo horskou synagogu v Hartmanicích kulturní památkou

Praha - 27.8.2006 - Ministerstvo kultury České republiky rozhodlo ve správním řízení, že horská synagoga v Hartmanicích na Šumavě je kulturní památkou podle § 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v  platném znění. Rozhodnutí je datováno 10. srpna 2006 a účastníci řízení jsou o něm informování v těchto dnech.

Rozhodnutí padlo téměř přesně po jedenácti letech od návrhu referátu kultury Okresního úřadu v Klatovech ze dne 13. září 1995. Návrh podpořily úsek státní památkové péče Městského úřadu v Sušici, odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje a dále Národní památkový úřad na svém územním odborném pracovišti v Plzni i ústředním pracovišti v Praze.

V době návrhu byla synagoga ruinou rychle chátrající bez jakékoliv podpory státních či místních úřadů. Mezitím však prošla rekonstrukcí, které zorganizovalo občanské sdružení Památník Hartmanice, které vzniklo v roce 2002 s cílem synagogu zachránit. Rekonstrukce byla možná díky velkorysé pomoci sponzorů, především Česko - německého fondu budoucnosti ale i řady dalších nadací a soukromých firem a jednotlivců. Významnou měrou přispěl také stát.

Synagoga byla slavnostně otevřena letos 16. května za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta, místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministrů Dany Bérové a Jana Mládka, Vrchního zemského a pražského rabína Karola Sidona, předsedy pražské židovské obce Františka Bányaie, ředitele Židovského muzea v Praze Lea Pavláta a dalších politiků a významných osobností. V synagoze je otevřena expozice připomínající spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, je zde výstava fotografií šumavských obcí zlikvidovaných po roce 1948, fotografie staré Šumavy i dokumentace samotné rekonstrukce.

"Rozhodnutí Ministerstva kultury vítám. Je to dodatečné potvrzení významu hartmanické horské synagogy, která je jedinou zachovanou a nyní již i veřejnosti přístupnou z mnoha desítek, které na Šumavě dříve existovaly a byly nenávratně zničeny za nacistického a komunistického režimu. Jsem rád, že návrh na prohlášení podaly a podpořily úřady Plzeňského kraje, kde synagoga stojí a věřím, že to přispěje k tomu, že úřady a firmy kraje také pomohou s financováním jejího provozu a s její propagací, když na nákladech rekonstrukce se nijak nepodílely", řekl předseda občanského sdružení Památník Hartmanice Michal Klíma.

Synagoga se těší velké pozornosti veřejnosti. Od otevření ji navštívily již více než pět tisíc návštěvníků.


» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vernisáž k výstavě Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
V sobotu 4. května od 18 hodin proběhne v hartmanické synagoze ve...
Vánoční spirituály klatovských Elias 2023
Ve středu 27. prosince od 18: 00 vystoupí v hartmanické synagoze ...
Koncert žáků a učitelů ze ZŠ Hartmanice 2023
V úterý 19. prosince od 17: 00 se v prostorách muzea uskuteční ko...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 2023
V sobotu 16. prosince od 15: 30 se v synagoze uskuteční tradiční ...
XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu
V pondělí 28. srpna se v hartmanické synagoze uskuteční koncert v...
Koncert klasické hudby Miroslavy Svobodové a Markéty Kurzové
21. 8. od 18:30 se v Horské synagoze Hartmanice uskuteční koncert...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti