MO, 7.1.04: Záchrana unikátní hartmanické synagogy

07.01.2004 - 00:00
Moderní obec, 7. 1. 2004

Záchrana unikátní hartmanické synagogy. Moderní obec, 7. 1. 2004, s. 4.

Sedmnáctého prosince 2003 se konalo slavnostní shromáždění při příležitosti podpisu smlouvy mezi občanským sdružením Památník Hartmanice a správní radou Česko - německého fondu budoucnosti, která na svém říjnovém zasedání v Berlíně rozhodla, že poskytne 2,4 mil. Kč na rekonstrukci hartmanické synagogy. Tyto prostředky spolu s finanční podporou od dalších sponzorů (T-Mobile, Medea Kultur, Nadační fond Most naděje) pomohou zachránit unikátní památku v Pošumaví.

V městě Hartmanice (10 km od Sušice) směrem k německým hranicím stojí jedna z posledních zachovaných synagog z více než šedesáti, které na Šumavě dříve existovaly. Několik se jich zachovalo přestavěných na byty, požární zbrojnice a obecní úřady. Tato, jako jedna z mála v tomto regionu, přežila nacismus i komunismus. Po vyhnání Židů v ní nacisté zřídili truhlářskou dílnu. Po válce sloužila stejnému účelu pod hlavičkou komunálního podniku služeb. Později ji Československá lidová armáda používala jako sklad pneumatik pro vojenská vozidla. V osmdesátých letech měla být zbořena.

Občanské sdružení Památník Hartmanice, které vzniklo v polovině října 2002, chce unikátní horskou synagogu zachránit, zrekonstruovat a otevřít v ní památník, který bude spolu s nedalekým muzeem Dr. Simona Adlera v Dobré Vodě připomínat soužití českých, německých a židovských obyvatel v této oblasti.

Sdružení začalo ihned hledat dokumenty, podle nichž by se dala určit původní vnější i vnitřní podoba synagogy. Ještě v listopadu roku 2001 byly provizorně zakryty díry ve střeše, aby alespoň nepokračovala další destrukce objektu. Bohužel již za několik dní vichřice nejen srazila ze střechy nové desky, ale vzala s sebou i značnou část střechy. Části stropu v hartmanické synagoze, které hrozily zřícením, již byly odstraněny. Dřevěné konstrukce napadené dřevomorkou a hnilobou byly odřezány. V příštích dnech bude postaveno lešení a začne odborná část rekonstrukce, při níž tesaři postupně vymění napadené části krovu. Rekonstrukce střechy měla původně proběhnout už v létě, ale odborné průzkumy ukázaly, že současně s opravou krovu je třeba provést kompletní sanaci objektu, která zamezí dalšímu šíření dřevomorky. Sanace spočívá především v odstranění dodatečných vestaveb z doby nacismu a socialismu. Cílem je zrestaurovat unikátní krov způsobem, který byl použit při jeho stavbě. Z toho důvodu byla rekonstrukce svěřena firmě SDK, která má s podobnými stavbami zkušenosti.

Sdružení aktivně spolupracuje s místní radnicí, především se starostou Jiřím Juklem (který současně předsedá regionálnímu sdružení pošumavských obcí) a s Židovským muzeem v Praze. Podporu cílům sdružení vyslovili bývalý prezident Václav Havel, předseda Senátu Petr Pithart, ministři Pavel Dostál a Vladimír Mlynář, předseda Pražské židovské obce Tomáš Jelínek i ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.

Další informace najdete na adrese: www.hartmanice.cz.

/ste/

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti