Právo, 15.10.04: Objevili desky s desaterem

18.04.2005 - 14:00
Právo, 15.10.2004.
Objevili desky s desaterem, Právo, 15. 10. 2004, s. 12. (Plzeňský kraj)

Objevili desky s desaterem
V šumavských Hartmanicích nalezli desky s desaterem, považované za ztracené, které v dávné minulosti zdobily zdejší židovskou synagogu. Zchátralá budova synagogy je postupně restaurována občanským sdružením Památník Hartmanice a desky se objeví na původním místě. Již příští rok by měla synagoga sloužit jako památník soužití šumavských Židů, Čechů a Němců. Za německé okupace se objekt změnil v truhlářskou dílnu, kterou zůstal i v době budování socialismu.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti