Deníky Bohemia a Moravia, 1.10.04: Židovské muzeum slaví desáté výročí

19.04.2005 - 14:44
Deníky Bohemia a Moravia, 1.10.2004.

Mudrová, Ivana, Štěpánek, Petr: Židovské muzeum slaví desáté výročí, Deníky Bohemia a Moravia, 1.10.2004.

Židovské muzeum v Praze slaví dnes výročí - právě před deseti lety 1. října 1994 se vrátilo k původnímu názvu a zahájilo novou činnost, kterou řídí česká židovská komunita. Bylo sice založeno již v roce 1906 jako třetí největší instituce svého druhu v Evropě, ale jeho práci drasticky omezili nejprve nacisté a později komunistický režim. Až v posledních letech se vrací ke svému původnímu poslání.
Historie Židovského muzea v Praze je nevšední a spletitá. Vzniklo již v roce 1906 a u jeho kolébky stáli hebraista Salomon Hugo Lieben a August Stein, významný představitel českožidovského hnutí. Původně se soustřeďovalo zejména na zachování uměleckých předmětů ze synagog zbořených při rozsáhlé přestavbě Židovského Města.
Německá okupace v roce 1939 ale tvrdě zasáhla do života českých a moravských Židů a hrůzně pozměnila i poslání muzea. V roce 1942 vzniklo Ústřední židovské muzeum, které pod kontrolou nacistů evidovalo zkonfiskovaný majetek židovských náboženských obcí ze všech koutů republiky. Jejich dokumenty a památky se tak tehdy dostaly do Prahy a jsou zde uloženy dodnes.
Sbírky se tak za války mnohonásobně rozrostly - ale za jakou cenu? Židovské obce nacisté rozprášili. Na vzácných uměleckých předmětech ulpěl stín tragického osudu jejich původních majitelů.
V roce 1944 byla většina vědeckých pracovníků muzea deportována do Terezína a Osvětimi. Poslední zaměstnanci šli do transportu ještě v únoru 1945!
Po válce spravovala muzeum Rada židovských náboženských obcí v ČSR, avšak již v roce 1950 přešlo nuceně do vlastnictví státu. Činnost Státního židovského muzea pak byla neustále omezována a kontrolována - neúcta komunistického režimu k židovským tradicím byla pověstná.
Obrat k lepšímu nastal až v nových politických poměrech po roce 1989. Sbírky dostala zpět Federace židovských obcí, Starý židovský hřbitov a historickou synagogu pak Židovská obec v Praze. Židovské muzeum obnovilo původní název a 1. října 1994 zahájilo činnost v novém uspořádání jako nestátní sdružení. Za uplynulých deset let "staronové" muzeum odvedlo velký kus práce a získalo úctu doma i v zahraničí. Dokáže být důstojnou připomínkou obětí holocaustu, památníkem židovských tradic i moderní institucí s bohatým vzdělávacím programem.
Kromě rozsáhlých oprav a rekonstrukcí historických budov a hřbitovních náhrobků zahájilo v posledních letech Židovské muzeum i řadu pozoruhodných projektů. Například v roce 1995 započaly dlouhodobé práce na Katalogu židovských obcí. V něm by se měly soustředit všechny dostupné informace týkající se dějin i památek jednotlivých náboženských obcí a modlitebních spolků na území České republiky.
Velký ohlas měl projekt Zmizelí sousedé, který vznikl v roce 1999 v rámci konference Fenomén holocaust pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky. Jeho prostřednictvím se především mladí lidé z celé republiky zapojili do pátrání po osudech obětí holocaustu, kdysi žijících v jejich bezprostřední blízkosti.

***

Postup rekonstrukcí

* 1995 Celková oprava a rekonstrukce Maiselovy synagogy v Praze, zřízení stálé expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I.
* 1995-2004 Průběžné restaurování náhrobků Starého židovského hřbitova z 15. až 18. století, péče o zeleň.
* 1996 Celková oprava a rekonstrukce Klausovy synagogy a Obřadní síně v Praze, zřízení stálých expozic Židovské tradice a zvyky I. a II. Založeno Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP.
* 1997 Celková oprava a rekonstrukce Pinkasovy synagogy v Praze, dokončeno psaní nápisů obětí + znovuotevřen Památník obětem holocaustu z Čech aMoravy; stálá expozice Příběh dětí (dětské kresby z Terezína 1942 až 1944).
* 1998 Celková oprava a rekonstrukce Španělské synagogy v Praze, zřízení stálé expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. Dokončena oprava a rekonstrukce synagogy v Golčově Jeníkově; zprovoznění depozitáře textilu.
* 2001 V Zimní modlitebně Španělské synagogy v Praze instalována stálá expozice Stříbro českých synagog. Oprava administrativních budov v ulici U Staré školy 1-3 v Praze - zřízeno nové správní centrum muzea, Galerie Roberta Guttmanna atd. Zahájení rekonstrukce židovského hřbitova v Praze-Žižkově.
* 2003 Odstraněny následky povodní 2002 v Praze (pět postižených budov); na podzim znovuotevřena Pinkasova synagoga.
* 2004 Celková oprava a rekonstrukce synagogy v Praze na Smíchově, zřízeno sídlo archivu a depozitáře obrazové sbírky.

Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Region| Jižní Čechy

Publikováno| Českobudějovické listy; Téma; 03

Publikováno| Českokrumlovské listy; Téma; 03

Publikováno| Listy Jindřichohradecka; Téma; 03

Publikováno| Listy Písecka; Téma; 03

Publikováno| Listy Prachaticka; Téma; 03

Publikováno| Listy Strakonicka; Téma; 03

Publikováno| Táborské listy; Téma; 03


Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Téma; 04
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Téma; 04
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Téma; 04
Publikováno| Havířovský deník; Téma; 04
Publikováno| Karvinský deník; Téma; 04
Publikováno| Novojičínský deník; Téma; 04
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Téma; 04

Region| Střední Morava

Publikováno| Olomoucký den; Téma; 14

Publikováno| Olomoucký den - Prostějovský týden; Téma; 14

Publikováno| Olomoucký den - Moravský sever; Téma; 14

Publikováno| Olomoucký den - Nové Přerovsko; Téma; 14

Publikováno| Olomoucký den - Hranický týden; Téma; 14

Publikováno| Zlínské noviny; Téma; 14

Publikováno| Naše Valašsko; Téma; 14

Publikováno| Slovácké noviny; Téma; 14

 

 

Region| Jižní Morava

Publikováno| Rovnost - Brněnský deník; Téma; 04

Publikováno| Rovnost - Deník Vyškovska; Téma; 04

Publikováno| Rovnost - Deník Břeclavska; Téma; 04

Publikováno| Rovnost - Deník Blanenska; Téma; 04

Publikováno| Rovnost - Deník Slovácka; Téma; 04

Publikováno| Rovnost - Deník Znojemska; Téma; 04

 

 

Region| Vysočina

Publikováno| Vysočina - noviny Havlíčkobrodska; Téma; 14

Publikováno| Vysočina - noviny Jihlavska; Téma; 14

Publikováno| Vysočina - noviny Třebíčska; Téma; 14

Publikováno| Vysočina - noviny Žďárska; Téma; 14

Publikováno| Vysočina - listy Pelhřimovska; Téma; 14
 

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti