ČRo, 13.1.06: Hartmanická synagoga povstala z ruin

16.01.2006 - 09:44
ČRo Plzeň, 13.1.06
Hartmanická synagoga povstala z ruin, 13. 1. 2006, ČRo - Plzeň.cz.

Novou světle modrou fasádu s bílými štukovými římsami dostala židovská synagoga v Hartmanicích na Klatovsku. Zhruba 120 let stará stavba několik posledních desetiletí chátrala. Když ji v roce 2002 koupilo a o rok později začalo opravovat občanské sdružení Památník Hartmanice, byla na spadnutí. Koncem dubna se má otevřít pro veřejnost. Uvnitř bude památník soužití Čechů, Němců a Židů v pohraničí Šumavy.

Opravená budova je jednou z posledních synagog a židovských modliteben, jichž bylo dříve na Šumavě šest desítek. Dlouhá desetiletí ale byla zavřená a rozpadala se. Rekonstrukci komplikoval mimo jiné i nedostatek původních fotografií nebo dokumentů o stavbě. Zedníci museli například čelní štít stavět podle jediné dochované fotografie. Až letos v červenci se našly původní stavební plány v okresním archivu v Klatovech. Další vzácné materiály týkající se synagogy se našly vloni v Jeruzalémě. V dokumentačním centru památníku Jad Vašem byla nalezena korespondence čítající více než 130 stran z počátku druhé světové války týkající se zabavování majetku hartmanické synagogy a židovské obce nacisty. Unikátní dokumenty budou lidé moci zhlédnout po otevření synagogy. Náklady na opravu objektu představují několik milionů korun. Uvnitř bylo třeba strhnout nepůvodní patro. Dostat stavbu do stavu co nejbližšího původní dispozici pomáhaly drobné značky, jako například díry v podlaze nebo otisky na stěnách. Kromě čtyř opěrných zdí bylo nutné obnovit snad úplně všechno. Například ze střechy šla použít jen asi třetina trámů, vyrobit bylo třeba repliky dřevěných oken a dveří. Do štítu stavby se po desetiletích vrátily také dvě kamenné desky s hebrejským desaterem.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/216583

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti