ČRo Plzeň, 5.5.06: Synagoga v Hartmanicích povstala z trosek

09.05.2006 - 09:13
ČRo Plzeň, 5.5.06

ČRo Plzeň, 5.5.2006: Synagoga v Hartmanicích povstala z trosek


Unikátní horská židovská synagoga v Hartmanicích na Šumavě se po desítkách let uzavření a tříleté velké rekonstrukci otevře 16. května veřejnosti. Víc než 120 let stará stavba dlouho chátrala. Když ji v roce 2002 koupilo a o rok později začalo opravovat občanské sdružení Památník Hartmanice, byla na spadnutí. Dnes září nová světle modrá fasáda s bílými štukovými římsami . Vzácná stavba prošla opravami za několik milionů korun. Uvnitř bude expozice o spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.

Hartmanice_male.jpgNa kdysi zdevastované šumavské synagoze bylo například třeba strhnout nepůvodní patro. Dostat stavbu do stavu co nejbližšího původní, pomáhaly drobné značky, jako například díry v podlaze nebo otisky na stěnách. Vlastně kromě čtyř opěrných zdí bylo nutné obnovit úplně všechno. Například ze střechy šla použít jen asi třetina trámů, řemeslníci museli vyrobit i repliky dřevěných oken a dveří. Do štítu stavby se po desetiletích vrátily také dvě kamenné desky s hebrejským desaterem. Rekonstrukci mimo jiné komplikoval nedostatek původních fotografií a dokumentů. Například čelní štít museli zedníci stavět podle jediné dochované fotky. Až později se našly původní stavební plány v archivu v Klatovech, vzácné materiály se našly také v Jeruzalémě v dokumentačním centru památníku Jad Vašem. Byla tam nalezena korespondence čítající více než 130 stran z počátku druhé světové války týkající se zabavování majetku hartmanické synagogy a židovské obce nacisty. Unikátní dokumenty uvidí hartmanice_rekonstrukce_mala.jpgnávštěvníci až se synagoga otevře a bude zde zpřístupněna také expozice zachycující historii hartmanické židovské obce a hartmanické synagogy včetně její rekonstrukce. V části synagogy budou fotografie připomínající zmizelé šumavské vesnice a v podkroví budou snímky staré Šumavy ze sbírky Pavla Scheuflera. Hartmanickou synagogu postavila židovská obec v roce 1883. Po připojení pohraničí k Německu v roce 1938 byla přestavěna na truhlářskou dílnu, po válce už jen chátrala. Na konci 80. let 20. století měla být stržena. Dnes je jedna z posledních z více než šesti desítek synagog a židovských modliteben, který dřív byly na Šumavě a v Českém lese.

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/244082

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti