Českobudějovické listy, 4.8.06: Pojďte s námi na nenáročný jednodenní výlet na Šumavu

04.08.2006 - 10:46
Českobudějovické listy, 4.8.06
Pojďte s námi na nenáročný jednodenní výlet na Šumavu, Českobudějovické listy, 4.8.2006, s 28. - Publicistika/inzerce.

(red) Hartmanice
Rozhodli jste se pro jednodenní výlet na Šumavu? Pokud ano, pojďte si s námi prohlédnout některé z klenotů Národního parku a CHKO Šumava.

Přijíždíte-li od Prahy do Vimperka, směr Nové Hutě, kousek za obcí Borová Lada ve směru na Kvildu je po levé straně silnice malé parkoviště. To může být výchozím místem k rašeliništi Chalupská slať.
Procházkou poválkovým chodníkem uvidíte nejen unikátní květenu šumavských rašelinišť, ale na konci se budete moci pokochat pohledem na největší šumavské rašelinné jezírko. Cestou zpět můžete navštívit Informační středisko Správy NP a CHKO Šumava Svinná Lada. Leží v těsné blízkosti a jeho expozice je věnována právě šumavským rašeliništím, těžbě a využívání rašeliny. Od Chalupské slatě pokračujeme autem do Kvildy, centrální šumavské obce. Typickou architekturu zdejších domů uvidíte roztroušenou po obou stranách silnice, jedná se o místní části Vilémov a Hamerské Domky. Dominantou obce je kostel sv. Štěpána, jehož čelní stěna je obložená šindelem.
Informační středisko Správy NP a CHKO Šumava v samém centru obce nabízí stálou expozici zaměřenou na historii osídlení a problematiku horského lesa. Cestou z Kvildy směrem na Filipovu Huť se vám po výjezdu z lesa otevře nádherný výhled na dvouvrchol Roklanu, jednoho z nejvyšších vrcholů Šumavy, i na celý příhraniční horský hřeben. Zastavení pro několik krásných záběrů a fotografií se přímo nabízí.
Pokračujeme dále na Modravu a Antýgl. Odtud lze uskutečnit krátký pěší výlet (asi 6 km) po naučné stezce Povydří, jedné z nejnavštěvovanějších částí národního parku. Vydáme se dolů po toku řeky Vydry s typickým balvanitým řečištěm až k Hálkovu mostu. Abychom si mohli prohlédnout ukázky typické šumavské lidové architektury roztroušené v okolních svazích a lukách, odbočíme po žluté turistické trase směrem na Horní Hrádky a odtud po lyžařské trase na Rokytu.
Venkovní geologické expozice spolu s informačním střediskem zastaví naše kroky k prohlídce hornin a minerálů a expozici věnované plavení dřeva a historii VchynickoTetovského plavebního kanálu, ležícího v těsné blízkosti. Z Rokyty se vrátíme zpět na parkoviště na Antýglu.
Pokud nám zbývá čas, prohlédneme si zdejší starý královácký dvorec. Odtud vyrazíme přes Srní, mineme kostel Nejsvětější Trojice na Prášily, Skelnou a Dobrou Vodu. Zde je možné navštívit Židovské muzeum a prohlédnout si v kostele sv. Vintíře skleněný oltář a křížovou cestu, novodobé dílo sochařky Vladěny Tesařové.
Na zpáteční cestě ještě můžeme navštívit nově zrekonstruovanou synagogu v Hartmanicích. Tam již opouštíme území NP a přes Sušici a Horažďovice se můžeme vydat zpátky například na Prahu. P okud jste nestihli úplně všechno, nevadí. Alespoň budete mít důvod přijet znovu a prožít další den poznáváním krás NP Šumava.

Foto popis| Chalupská slať.
Foto autor| Foto archiv
Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovické listy; Publicistika/inzerce; 28
Publikováno| Českokrumlovské listy; Publicistika/inzerce; 28
Publikováno| Listy Jindřichohradecka; Publicistika/inzerce; 28
Publikováno| Listy Písecka; Publicistika/inzerce; 28
Publikováno| Listy Prachaticka; Publicistika/inzerce; 28
Publikováno| Listy Strakonicka; Publicistika/inzerce; 28
Publikováno| Táborské listy; Publicistika/inzerce; 28
ID| d27e80b8-fd60-425f-a620-ffb85cab11e2

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti