ČRo, 7.10.06: Přednáška o svatém Vintíři

11.10.2006 - 19:36
ČRo, 7.10.06
Přednáška o svatém Vintíři. ČRo - Plzeň, 7. 10. 2006, s. 4 - 17:00 Události dne - Plzeňský kraj


Dana JELÍNKOVÁ, moderátorka
--------------------
Svatému Vintíři, světci Šumavy, je věnována dnešní přednáška v synagoze v Hartmanicích. Profesor Jan Royt z Univerzity Karlovy tady bude v osmnáct hodin hovořit o svatém Vintíři z pohledu historie a umění. Přednášku přitom doplní projekce barevných diapozitivů. Podrobnosti připojuje Petra Kunová.

Petra KUNOVÁ, redaktorka
--------------------
Život poustevníka Vintíře je opředený řadou nejasností. Pocházel z hraběcí rodiny, ale vstoupil do řádu benediktýnů. Údajně byl kmotrem knížete Břetislava, který oceňoval jeho misionářské úsilí a využíval Vintíře jako diplomata. Mezi Vintířovy zásluhy patří například fakt, že na počátku jedenáctého století vybudoval nejstarší zemskou obchodní stezku šumavským hvozdem, a tak spojil české knížectví se sousedním Bavorskem.
» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti