Klatovský deník, 11.10.06: Otázka pro Václava Diviše z hartmanické horské synagogy

12.10.2006 - 06:52
Klatovský deník, 11.10.06
(ng): Otázka pro Václava Diviše z hartmanické horské synagogy, Klatovský deník, 11. 10. 2006, s. 9 - Klatovsko
(ng) Hartmanice


* Na jaké pořady se mohou těšit návštěvníci unikátní památky v Hartmanicích?
"Už na tuto sobotu připravujeme druhý komponovaný pořad z řady pěti svátečních svitků - Chameš megilot Kniha Kazatel - Kóhelet. Jedná se o mudroslovnou literaturu Starého zákona připisovanou moudrému králi Šalamounovi. Pořad začíná v 18 hodin Čtvrtek 19. října bude pro změnu patřit hudbě. Chystáme koncert vážné i populární hudby klatovských klarinetistů Jana Auermüllera, Václava Šticha, Bohumíra Kopeckého a Jana Hrdiny. Tento pořad začíná od 18 hodin."

Foto popis|
Region| Západní Čechy» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti