Program akcí

Konference Indentita versus integrita

24.04.2007 - 19:40
Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa v 19. a 20. století 25. a 26. dubna 2007 v synagoze v Hartmanicích u Sušice

Středa 25. 4. 2007

Zahájení:
10:30 – 10:45 Ing. Michal Klíma, předseda Občanského sdružení Památník Hartmanice
Kaspar Sammer, EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald
Mgr. Doubravka Olšáková, Masarykův ústav– Archiv AV ČR

10:45–12:30 Češi, Němci, Židé v širší perspektivě
Mgr. Lukáš Novotný, M. A. – Němec a Německo v postojích obyvatel českého pohraničí
Vít Strobach – "Rudá asimilaceLevice". Vztah Židů a levicového hnutí v českých zemích
PhDr. Dana Musilová – Společné aktivity českých a německých poslankyň a senátorek Národního shromáždění v letech 1920–1938
PhDr. Petr Bednařík, Ph. D. – Téma emigrace v českém tisku období druhé republiky

14:00 – 16:00 Češi, Němci, Židé na Šumavě od konce 2. světové války
Jaroslava Krejsová – Pochod smrti
Ing. Karl Suchy – Deutsche Böhmerwäldler helfen jüdischen Häftlingen auf ihrem Todesmarsch von Flossenbürg nach Prachatitz
Mgr. David Kovařík – Němečtí antifašisté v českých zemích po roce 1945 (s přihlédnutím
k šumavskému regionu)
PhDr. Radek Soběhart – Nový domov? Osud Němců odsunutých z Československa v Bavorsku 1945–1948
prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. – Česko-bavorská hranice v podmínkách "studené války" v letech 1948–1989

Češi, Němci, Židé na Šumavě v regionálních studiích
PhDr. Jan Podlešák – Z dějin židovských komunit ve Čkyni a ve Vimperku
PhDr. Ing. Václav Chvátal – Památky židovského osídlení Českého lesa a podhůří

16:30–17:45 Češi, Němci, Židé na Šumavě v regionálních studiích
Mgr. Kateřina Čapková, Ph. D. – Češství, němectví a židovství z pohledu Židovky z Javorné
Ing. Josef Jiřička – Památky v krajině. Oprava drobných památek v NP Šumava v letech
2000–2004
Ing. Petr Hudičák, Petr Resch – Fotoateliér Seidl
(zakázkové knihy, spolupráce s firmou I. Spiro & synové, sbírky v negativech)

17:45–18:30 Památník Hartmanice – utváření expozice
Mgr. Tereza Brůchová – Utváření expozice. Pamětníci

prof. Vilma Iggersová Ph. D. – Jak jsme žili jako židovská rodina na venkově mezi Čechy a Němci

od 20:00 Večerní program - Filmy (Děti z Hartmanic; „rozhýbané obrázky“)

Čtvrtek 26. 4. 2007

Zahájení:
8:30 – 8:45 Zahájení 2. konferenčního dne:
MUDr. Džamila Stehlíková – Sociální a kulturní přínos multikulturní společnosti

8:45 – 10:15 Metodologie výzkumu židovských osudů na Šumavě i v jiných regionech
Ing. Michal Klíma – Pátrání po Židech z Hartmanic: Dokumenty o hartmanické synagoze ve světových archivech
PhDr. Jiří Woitsch – "Zidovské řemeslo". Etnicko-náboženská specifika výroby potaše v Čechách v 18. století
Mgr. Otakar Kirsch – Specifické vztahy mezi českým, německým a židovským živlem v rámci moravského muzejnictví 19. a 20. století
Mgr. Blanka Rozkošná – Židovské osudy. Židé ve Slatině
PhDr. Markéta Lhotová – Židé mezi Němci a Čechy v libereckém regionu

10:30 – 13:00 Češi, Němci, Židé – aktuálně řešené projekty
Mgr. Zdenko Maršálek – Víra, národnost, státní příslušnost – Problém vznikající databáze příslušníků čs. zahraničních jednotek za 2. světové války
PhDr. Pavel Novák, CSc. – Projekt NZM: Krajina
Frauke Wetzel – Online moduly pro přeshraniční výuku dějepisu
Mgr. Jana Orlíková – Cheb 1991 – Kulturní spolupráce, Festival Mitte Europa, Sympozium pro české a německé umění v Chebu
Mgr. Matěj Spurný – Antikomplex
PhDr. Adrian von Arburg, Ph. D. – Quellenedition Migration und Transformation – Konzept und Bisherige Ergebnisse des Projekts
Jan Jirák a Zdeněk Svoboda – Po stopách finanční stráže

14:00 Odjezd kyvadlové dopravy Hartmanice - Klatovy

 

Pozn. pořadatele: Program se stále aktualizuje, uvedené hodiny jsou pouze orientační.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti