Program akcí

Plánované akce a projekty v květnu a červnu 2007

23.05.2007 - 21:17

V pátek 4. května
dopoledne návštěva učitelů a ředitelů z SRN v doprovodu p. Heidemarie
Horenburg, vedoucí škol.úřadu v Regenu. Prohlídka synagogy a jejích
expozic, Po ní následuje přednáška Ing. Karla Fleischmanna „Vzdělávací
systém v ČR“ (překlad do němčiny zajištěn).
Večer v 18 hod. koncert žáků a učitelů ZUŠ Sušice. Na programu jsou
skladby J. S. Bacha, Ch. M. Webera, A. Vivaldiho, V. Montiho a d. Tímto
koncertem zahájíme slavnostně serii koncertů v místní synagoze s názvem
„Hartmanické hudební jaro“.

Ve středu 9. května
Se uskuteční beseda v prostorách diecézní Charity v Č. Budějovicích
v 18 hodin večer na téma „Historie synagogy v Hartmanicích, její
expozice a vzdělávací projekty“. Na tuto besedu je pozván jako host Charity
ředitel Památníku Hartmanice Mgr. Václav Diviš, který také seznámí účast-
níky s mezinárodním projektem „Letního tábora“, jehož se zúčastní i studenti
z SRN v polovině srpna. Součástí akce bude také úprava židovského hřbitova
v Hartmanicích.

V sobota 12. května
večer v 18 hod. pokračuje „Hartmanické hudební jaro“ dalším koncertem.
Návštěvníkům se představí klatovský klarinetový kvartet Junior se svým
novým programem.

Ve dnech 14.-17. května
se zúčastní studenti gymnázia J. Palacha z Mělníka projektu pro SŠ
„Po stopách pochodu smrti“. Studenti se nejprve seznámí s historií místního
regionu a životem jeho židovských obyvatel (prohlídka expozic v Horské
synagoze a prohlídka žid.muzea dr.Šimona Adlera na Dobré Vodě). V dal-
ších dnech pak půjdou část trasy pochodu smrti, který procházel i Hartmanicemi
28. a 29. dubna 1945, kdy zde zemřelo vysílením 12 žid.žen, které byly pohřbe-
ny na místním žid.hřbitově. Studenti budou na základě dokumentů z tohoto po-
chodu plnit různé úkoly a vytvoří na závěr plán trasy s vlastní dokumentací
(náčrtky, nákresy, fotodokumentace, citace z odb.literatury, plakáty, vyjádření
dojmů a postojů, pokus o předání aktuálního poselství svým vrstevníkům).

Ve středu 16. května
v den výročí slavnostního otevření zrekonstruované synagogy beseda se
spisovatelem p. Ivanem Klímou pro studenty i veřejnost na zajímavé téma
„Samizdat v době normalizace“ – Edice petlice a opět „Libri prohibiti“.
Bude to nevšední povídání o tehdy „všedním“ životě, o knížkách a jejich
zakázaných autorech.

Ve dnech 12. května – 3. června
živé lekce angličtiny amerických studentů z univerzity Utah z USA. Studenti
budou mít zároveň několik hodin angličtiny pro žáky místní ZŠ a také v od-
poledních hodinách pro zájemce hartmanické veřejnosti. Rovněž budou při-
praveni poskytovat stručné informace o naší synagoze v angličtině.

V pátek 18. května
večer v 18 hod. zazní v prostorách Horské synagogy koncert japonské
hudby s názvem „Když sakura rozkvete“. Své umění předvedou japonští studenti pražské konzervatoře. I tento koncert se koná v rámci „Hartmanic-
kého hudebního jara“.

Ve dnech 21. – 25. května
návštěva žáků, učitelů a zastupitelů partnerského města Affoltern ve Švýcar-
sku. Pro naše hosty bude připraven bohatý program, prohlídka synagogy,
kulturní program ZŠ, bohoslužba pastora Uli Trösche z Affoltern a slavnostní
předání daru tamního reformovaného sboru.

V pátek 25. května
opět v 18 hod. se uskuteční v rámci „Hartmanického hudebního jara“ koncert
ZUŠ v Sušici. Tentokrát bude repertoár zaměřen především na mladší generaci.
Na programu je moderní džezová hudba pod uměleckým vedením p. ředitele
ZUŠ Františka Pekharta.

V úterý 5. června
návštěva studentů z univerzity v Regensburgu (zajišťuje Adalbert Stifter
Verein Dr. Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder).
Během návštěvy se uskuteční prohlídka synagogy, rovněž prohlídka žid.
muzea dr.Šimona Adlera na Dobré Vodě a také kostela sv. Vintíře s unikát-
ním skleněným oltářem a křížovou cestou p. Vladěny Tesařové.

V polovině června
(termín ještě neupřesněn) se uskuteční další realizace projektu pro studenty
SŠ „Po stopách pochodu smrti“. Tentokrát přijedou studenti soukromého
gymnázia Altis z Prahy 4, aby ve dvou dnech putovali po místní trase pochodu smrti (podobně jako tomu bylo u studentů z Mělníka v květnu t.r.). Ve zkráceném termínu se budou snažit obsáhnout náročný program tohoto projektu.

Ve druhé polovině června
uvede Horská synagoga Hartmanice ve spolupráci s místní ZŠ divadelní
hru o tragedii holocaustu „Světlo ve tmě“ (hebr. Or bechošech) Mgr. Václava
Diviše, ředitele Památníku, kterou nastudoval se žáky ZŠ Hartmanice pro
školy ze Sušice a okolí. Hra přibližuje dětskému divákovi osudy dětí, které
prošly traumatem terezínského ghetta v době protektorátu.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...
#KINOSYNAGOGA - Romeo, Julie a tma
V sobotu 24.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
SLOVOSLEĎ, poezie Petra Nikla za zvuku didgeridoo Ondřeje Smeykala
Dne 30. listopadu od 19 hodin proběhne v Památníku akce SLOVOSLEĎ...
Vernisáž výstavy "Z tvorby Václava Součka"
Dne 10. listopadu od 14 hodin proběhne v hartmanické synagoz...
#KINOSYNAGOGA - Spalovač mrtvol
Dne 3.11. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINOSYNAG...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti