Program akcí

Kulturní program na duben 2008

16.04.2008 - 09:24
Horská synagoga Hartmanice

V pátek 4. dubna v 18 hodin uvedeme literárně historický pořad nazvaný "Kniha Ester a svátek Purim". V pořadu si
všimneme důležitých událostí, které zmiňuje biblická kniha Ester a přeneseme se do doby perské říše, v níž se odehrál dramatický příběh, který rok co rok připomíná svátek Purim. Je to svátek radostný, proto se slaví karnevalovým veselím. Pořad připravil a uvádí Mgr. Václav Diviš.

V sobotu 12. dubna v 18 hodin se uskuteční beseda se znalcem historie českého utrakvismu a badatelem rodů a rodo-
kmenů p. Mgr. Aloisem Sassmannem, který je posluchačům znám z rozhlasového vysílání "Kořeny". Beseda s názvem
"Původ židovských jmen a příjmení" půjde k zajímavým kořenům mnoha židovských jmen a osudů.

V pátek 18. dubna v 18 hodin v předvečer letošního svátku židovských velikonoc (začínají 19.4. a trvají do 27.4.) uvedeme pořad "Chag Hapesach" z cyklu židovské svátky.
Dovíme se, jak Židé slavili a dosud slaví svůj velký národní svátek Velikonoce. Pořadem provází Mgr. V. Diviš, ředitel
Památníku.

V pátek 25. dubna již ve 12 hodin si připomeneme tragické okolnosti pochodu smrti, který šel i přes Hartmanice kon-
cem 2.světové války (28. dubna 1945) a zároveň i osvobození Hartmanic americkou armádou. Diváci shlédnou dramatické svědectví žen tohoto hrůzného pochodu podle dobových dokumentů z výslechů přímých účastnic. Dramatizaci předvedou členové Military clubu a studentky SOŠ Sušice. Pořad je určen žákům škol i veřejnosti.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti