Program akcí

Program Horské synagogy Hartmanice na září a říjen

23.09.2008 - 08:59
Horská synagoga zve.

Horská synagoga Hartmanice

zve všechny zájemce  k následujícím pořadům:

 

Safed: Mystické město v Galileji

sobota 6. září v 17 hod.

Safed je starobylé město v severním Izraeli, známé jako centrum židovské učenosti a kabalistických studií. Spolu s Jeruzalémem, Tiberiadou a Hebronem je považované za nejsvětější město judaismu. Přednášku o tomto městě a jeho kultuře připravil Mgr. Karel Hrdlička ze Západočeské Univerzity v Plzni. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií Safedu.

 

Koncert staré české hudby a recitace k poctě sv. Václava

neděle 28. září v 18 hod.

Slavnostní koncert u příležitosti státního svátku sv. Václava. V programu uvedeme úryvky ze latinské legendy o sv. Václavovi „Crescente fide.“ Účinkují: Josef Baierl, Jan Zdenek, Jan Pelech, Marie Houšková, Václav Diviš, Michal Tarant.

 

                     Přednáška: „Vysoké svátky“

sobota 11. října v 17 hod.

Vysoké svátky (ימים נוראים; jamim nora'im, dny bázně) je označení pro židovské svátky Roš ha-šana a Jom kipur. Vysoké svátky jsou obdobím bilancování, vyrovnáváním dluhů a charakterizuje je snaha o usmíření. Pořad připravil Mgr. Václav Diviš, ředitel Horské synagogy Hartmanice.

 

Koncert a recitace k poctě Karla Klostermanna

sobota 18. října v 18 hod.

V programu tohoto koncertu uvedeme skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, atd. V literární části zazní ukázky z díla Karla Klostermanna. Koncert připravila ZUŠ Sušice. Účinkují: Josef Baierl, Jan Zdenek, Jan Pelech, Marie Houšková, Václav Diviš, Michal Tarant.

.

 

Přednáška „Antisemitismus a jeho projevy“

pátek 24. října v 17 hod.

Tato přednáška o antisemitismu zahrnuje široké období od starověku až po současnost (antisemitismus rasový, popíraní holocaustu, apod.) Pořad připravil Mgr. Václav Diviš, ředitel Horské Synagogy Hartmanice.

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti