Program akcí

Koncert skupiny Petit Duo

07.05.2018 - 10:10
Dne 13. května od 16 hodin se v hartmanické synagoze uskuteční koncert skupiny Petit Duo.
Kytarová dvojice tvořená Tomášem Hanzlíčkem a Janem Tuláčkem se zaměřuje na interpretací hudby první poloviny 19. století za použití originálních dobových nástrojů a ostrunění střevovými strunami. K tomu patří také dobová technika hry, tak jak je popisována v metodách z počátku 19. století. Mezi autory, jejichž hudbu duo uvádí, jsou jednak dobře známí kytaristé 19. století jako F. Sor, M. Giuliani, J. K. Mertz, ale i méně známé osobnosti (např. A. L'hoyer) a také dobové transkripce orchestrálních či klavírních děl.

Soubor založili v roce 2007 kytaristé Tomáš Hanzlíček a Jan Tuláček v té
době již čerství absolventi pražské AMU. Duo je zváno na hudební
festivaly (Haydnovy hudební slavnosti, Borsk& eacute; hudební léto, Za poklady
Broumovska ap.) a spolupracuje i s jinými umělci např. provedení České
besedy s tanečníky souboru Chorea Historica v nastudování Evy Kröschlové.

Nástroje: Johann Rudert (Vídeň 1814) a Anonym (Vídeň okolo 1840).

 


Program koncertu:
Gioacchino Rossini (1792-1868), ar. Mauro Giuliani (1781-1829): Sinfonia
nell'opera L'Elisabetta

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), ar. Ferdinando Carulli (1770-1841):
Andante et Rondeau

Antoine de Lhoyer (1768-1852): Duo concertant op. 31, č. 3

Joseph Haydn (1732-1809), ar. François de Fossa (1775-1849): Grand duo
(podle smyčcového kvartetu op. 2, 1- Hob III:7)

Fernando Sor (1778-1839): L'Encouragement op. 34

» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Koncert na křištálové mísy a další nástroje
V pátek 25. ledna od 19 hodin se v hartmanické synagoze uskutečn...
#KINOSYNAGOGA - Přežil jsem svou smrt
V sobotu 19.1. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KINO...
#KINOSYNAGOGA - Transport z ráje
V sobotu 29.12. od 18:00 proběhne v rámci projektu #KIN...
Vánoční koncert skupiny Elias
Ve čtvrtek 27. prosince od 18 hodin se v synagoze uskuteční vánoč...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
V neděli 16. prosince se v synagoze od 15 hodin uskuteční tradič...
Přednáška "Přímá a nepřímá eutanázie", nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace?
V sobotu 15. prosince od 15 hodin se v Památníku uskuteční další ...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti