Rekonstrukce

Cílem občanského sdružení Památník Hartmanice bylo zrekonstruovat synagogu do podoby, která by se co nejvíce blížila původnímu projektu. Katastrofální stav synagogy, stejně jako naprostý nedostatek původní dokumentace to však znesnadňovaly. Nejstarším dokladem a dlouho jediným vodítkem pro rekonstrukci byla ne příliš zřetelná fotografie z poválečného období.

Synagogu dělilo po jejím zakoupení od zániku jen pár chvil. Dírami ve střeše do svatostánku pršelo a hrozilo jeho zřícení. Díky improvizované dřevěné konstrukci však objekt přečkal další zimu a na jaře 2004 začala rekonstrukce od jeho nejhůře poškozených částí.

Byly vyměněny dvě třetiny masivních dřevěných krovů, stržena střešní krytina (eternit i zbytky původního šindele), zlikvidovány vestavby a vymýcena dřevomorka, která proměňovala pevné trámy na drobící se perník. Následujícím krokem bylo obnovení vnitřních sloupů podpírajících ženskou galerii, zavedení kanalizace, vody a elektřiny.
 
V roce 2005 se stavba dočkala dalších úprav. Hartmanický truhlář František Živčák jí pomohl vrátit půvab replikami původních dveří, oken a zábradlí, na detailech v přízemí a schodištích pracoval kovář a synagoga se poprvé zaskvěla v nové, světle modré omítce. Do jejího štítu se také vrátily žulové desky s hebrejským Desaterem.

Jaro roku 2006 patřilo dodělávání truhlářských a kovářských prací a 16. května synagogu slavnostně otevřeli místopředseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a Vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon.

Jako zázrakem se dochovaly některé originální stavební prvky: dřevěné výplně kruhových oken ve tvaru osmicípé hvězdy (symbol krále Šalamouna), části kovových i dřevěných zábradlí, kamenné desky Desatera, dveře hlavního vstupu s prvky kování.Článek Mgr. Jany Klímové pro časopis Architekt (únor 2004)

Chodil jsem do synagogy několik let hrát ping-pong," říká truhlář František Živčák a pokračuje, "nikdy by mě nenapadlo, že se tam vrátím a budu do synagogy vyrábět dveře, okna a vnitřní vybavení.Článek Petra Melničuka pro Hospodářské noviny (březen 2005)

 

4.jpg

Jediná dosud nalezená fotografie synagogy, podle níž se postupovalo při rekonstrukci.

5.JPG

Kruhové okno s výplní ve tvaru osmicípé hvězdy v roce 2002 a po rekonstrukci.

6.JPG

Kruhové okno s výplní ve tvaru osmicípé hvězdy v roce 2002 a po rekonstrukci.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.


» Město Hartmanice » Židovská obec v Praze » Návštěvní kniha

Program akcí

Vánoční spirituály klatovských Elias 2023
Ve středu 27. prosince od 18: 00 vystoupí v hartmanické synagoze ...
Koncert žáků a učitelů ze ZŠ Hartmanice 2023
V úterý 19. prosince od 17: 00 se v prostorách muzea uskuteční ko...
Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 2023
V sobotu 16. prosince od 15: 30 se v synagoze uskuteční tradiční ...
XXII. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu
V pondělí 28. srpna se v hartmanické synagoze uskuteční koncert v...
Koncert klasické hudby Miroslavy Svobodové a Markéty Kurzové
21. 8. od 18:30 se v Horské synagoze Hartmanice uskuteční koncert...
Přednáška Šumavská příroda v díle Karla Klostermanna
Dne 18. srpna 2023 od 18:00 proběhne v Horské synagoze Hartmanice...

Děkujeme

Za finanční příspěvek od Plzeňského kraje

Logo Plzeňského kraje
Nadačnímu fondu Krskových
nadacni_fond_krskovych
Za trvalou podporu od společnosti Grafia s.r.o.

grafia

 

Za poskytnutí inzertního prostoru portálu

 
Česko-německému fondu budoucnosti 
Česko-německý fond budoucnosti